Het RIVM ondersteunt partijen van de Green Deal recreatie en de Green Deal sportvelden bij de monitoring van hun gewasbeschermingsmiddelengebruik. Met het ondertekenen van de Green Deals hebben de partijen zich vorige maand gecommitteerd aan het terugbrengen hiervan. Aanleiding hiervoor is het voorgenomen verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

De monitoring moet uitwijzen of de inspanningen van de Green Deal partners geleid hebben tot voldoende vermindering van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De monitoring gebeurt door de partijen zelf, het RIVM gaat hen ondersteunen bij het vormgeven daarvan. Hiervoor zal het RIVM een handleiding presenteren aan de partners binnen de Green Deals. Ook kunnen partijen bij het RIVM terecht met vragen over de monitoring.

Recreatieterreinen en sportvelden zijn uitgezonderd van het  voorgenomen verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. De reden hiervoor is dat chemievrij beheer van deze terreinen nog niet haalbaar is. Daarom zet de sport- en recreatiesector in op minder schadelijke vormen van terreinonderhoud bij onder andere onkruid- en schimmelbestrijding. Bovendien gaan de partijen ervaringen hierover met elkaar delen.