Als je werkt aan een circulaire oplossing of product, kun je verdwaald raken in de keurmerken, marketing strategieën, adviezen en verboden. Het RIVM wil ontwerpers helpen om bij te kunnen dragen aan veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Hiervoor zijn wij op zoek naar partners die kennis en ervaringen willen delen. 

Binnen het project DIRECT ontwikkelt het RIVM een methode voor het bepalen van de impact van een product of ontwikkeling. Om deze methode toegankelijk en praktisch te maken, werken we samen met ontwerpers en andere partijen in de keten. Daarvoor ontwikkelen we een netwerk van bedrijven, instellingen en personen waarmee we kennis, data en ervaringen delen. We willen weten welke kennis nodig is, gewenst is en wat werkbaar is. 

Meedoen aan DIRECT biedt verschillende voordelen:

  • DIRECT levert gereedschap voor optimale ontwikkeling van duurzame en veilige producten. Ook maken we circulaire impact meetbaar. Momenteel maken veel bedrijven en instanties gebruik van de methodes die voorhanden liggen, in plaats van de methode die het beste inzicht geeft in duurzaamheidsdoelen. 
  • We identificeren samen innovatiemogelijkheden binnen het duurzaam ondernemen. Duurzaam innoveren biedt mogelijkheden tot differentiatie, ontwikkeling en het verkennen van nieuwe gebieden. 
  • Het RIVM biedt stroomlijning, we nemen belemmeringen weg door inzicht in wettelijke verplichtingen te creëren, dit spaart tijd. 
  • We helpen bij het wegnemen van en inzicht krijgen in onnodige belemmeringen in wet en regelgeving. We doen vanuit DIRECT voorstellen aan het beleid over safe by design en circulaire economie om deze structureel te ondersteunen.
  • Wist u dat de onafhankelijkheid van ons instituut is vastgelegd in de wet? RIVM is een betrouwbare en integere partner voor overheid, de maatschappij en professionals. Dit betekent dat wij zorgvuldig, betrouwbaar, controleerbaar en onpartijdig te werk gaan. Zo borgen wij de kwaliteit van ons werk. 

Safe & Sustainable by Design

Juist in de circulaire economie zijn veiligheid, gezondheid en duurzaamheid belangrijk, naast het efficiënt gebruik van grondstoffen. Gezondheidsrisico’s moeten worden vermeden. Hergebruik van grondstoffen is niet duurzaam als hierbij veel uitstoot plaatsvindt of als dat veel energie kost. Op dit moment weten  we meestal weinig van de milieubelasting van een product en verwerking daarvan in het afvalstadium  Veel beter zou het zijn als veiligheid en duurzaamheid al voorop staan bij het ontwerpen van producten. Dit noemen we Safe & Sustainable by Design

Meedoen?

Bent u een ontwerper? Denk, deel en leer met ons mee!  We werken momenteel aan drie onderzoeksrichtingen:

  1. Het vangen van CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) uit de lucht door algen en met deze algen vervolgens chemische stoffen maken.
  2. Het circulair ontwerpen van plastic medische hulpmiddelen.
  3. Het gebruik van nanomaterialen in zonnepanelen.

Bent u ontwerper van stoffen of producten die hierboven niet genoemd zijn en u bent wel geïnteresseerd? Ook dan kunt u contact met ons opnemen. 

Meedoen aan DIRECT is kosteloos en kan door middel van het voorstellen van een casus. Mocht u onkostenvergoeding nodig hebben, dan is dit bespreekbaar.

Wilt u een case studie inbrengen? Wij horen het graag! Wij staan ook open voor andere reacties of het delen van ervaringen. 

Onze oproep sluit vrijdag 14 juni 2019. U kunt reageren door te mailen naar susanne.waaijers@rivm.nl