Negen regionale initiatieven (‘proeftuinen’) werken sinds 2013 aan het in samenhang vorm geven van preventie, zorg en welzijn. Het RIVM heeft de proeftuinen en eerste ervaringen van betrokken bestuurders beschreven. De ervaringen zijn positief, maar er blijft ruimte voor verbetering. Voor betere samenwerking is het van belang dat de organisatiebelangen van álle partijen meer op één lijn komen te liggen met de doelstelling van de proeftuin. Ook is aandacht nodig voor alternatieve vormen van bekostiging en transparantie over de kwaliteit en kosten van de zorg en ondersteuning.