Omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-en willen samenwerken voor duurzaam gezonde en veilige regio’s. Daarom organiseerde het RIVM op 27 november 2013 voor deze partijen het symposium “Samen naar duurzaam gezonde en veilige regio’s”.

Het doel is dat directeuren van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-en, Omgevingsdiensten en Veiligheidsregio’s elkaar beter leren kennen en contact leggen met directeuren van ministeries en kennisinstituten. Gezamenlijk bepalen zij deze dag wat de belangrijkste regionale risicofactoren en issues zijn. Daarnaast stellen zij vast wat er nodig is voor de ontwikkeling van duurzaam gezonde en veilige regio’s en gaan ze samen kennis hiervoor ontwikkelen.

Sprekers

De gastsprekers zijn Jan Mans (voormalig burgemeester van onder anderen Zaanstad, Enschede en Moerdijk), Hetty Linden (directeur van de GGD-Utrecht) en Klaas van Egmond (voormalig directeur van het PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving)).

Directeur-generaal André van der Zande van het RIVM is dagvoorzitter van het symposium en hij benadrukt het belang van samenwerking in de regio: “Duurzaamheid, gezondheid en veiligheid komen samen in de regio. Omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en GGD-en weten dit als geen ander en daarom zetten we vandaag stappen om onze samenwerking te intensiveren en verstevigen”.

Brochure

Het RIVM heeft een brochure gemaakt met goede voorbeelden van hoe je met elkaar kan samenwerken, ter inspiratie van de deelnemers.