Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat materialen die in de maakindustrie worden gebruikt, stoffen bevatten die schadelijk zijn voor mens en milieu. Deze Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)) kunnen in de grondstoffen zitten of om functionele redenen aan producten worden toegevoegd. Door de aanwezigheid van ZZS kunnen de materialen en producten mogelijk niet worden hergebruikt. Ook is vaak onbekend welke stoffen waar precies in zitten.

Vervolgonderzoek aanbevolen
Het RIVM beveelt aan dat de overheid en de maakindustrie vervolgonderzoek (laten) uitvoeren. Ook adviseert het RIVM de informatievoorziening over schadelijke stoffen in de maakindustrie te verbeteren. De Nederlandse overheid wil ervoor zorgen dat in 2050 zo veel mogelijk producten en materialen opnieuw worden gebruikt. De zogeheten maakindustrie is een belangrijk onderdeel van de economie en gebruikt metalen en kunststoffen om bijvoorbeeld elektrische fietsen en graafmachines te maken. Een circulaire maakindustrie is dus van belang om een circulaire economie te bereiken. Het huidige overzicht van schadelijke stoffen in de producten en materialen van de maakindustrie is een aanvulling op het eerdere overzicht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK Economische Zaken en Klimaat (Economische Zaken en Klimaat)) en TNO. Vanwege de beperkt beschikbare tijd is dat niet compleet.