Scholen uit het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs)) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)) hebben in april 2014 meer dan 500 aanvragen ingediend voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school. Deze aanvraagronde volgde snel op de vorige ronde in het najaar van 2013 waarin meer dan 1000 scholen deze ondersteuning aanvroegen. In het voorjaar 2015 volgt de laatste aanvraagronde.

Scholen uit het po, vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) en het mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) konden een aanvraag indienen voor gratis advies-op-maat van een Gezonde School-adviseur over gezondheidsactiviteiten en passende maatregelen voor de school. Verder konden scholen een vergoeding van taakuren van eigen medewerkers aanvragen voor het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid. Vo en mbo-scholen hadden bovendien nog de mogelijkheid te kiezen voor een bijdrage in de kosten of extra hulp bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit op school. De scholen maakten een keuze uit activiteiten rond thema's als voeding, bewegen, roken, alcohol, sociaal-emotionele ontwikkeling, seksuele gezondheid, gehoorschade en letselpreventie.

Vervolg

Scholen die een aanvraag hebben gedaan, horen half juni of hun aanvraag wordt gehonoreerd. De beoordeling van de aanvragen is onder meer gebaseerd op de verdeling van de aanvragen over de schooltypes (po, vo en mbo) of een school in een JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht (Jongeren Op Gezond Gewicht)-gemeente ligt. De scholen moeten de activiteiten in het schooljaar 2014-2015 uitvoeren.

Nieuw ondersteuningsaanbod in 2015

In het voorjaar van 2015 kunnen po-, vo- en mbo-scholen opnieuw een aanvraag doen voor ondersteuning op het gebied van gezondheidsbevordering. In de tussentijd kunnen ze terecht op Gezondeschool.nl voor meer informatie over het werken aan gezondheid op school. Of ze kunnen via de test ‘Hoe gezond is jouw school?’ kijken hoe hun school werkt aan gezondheid en welke vervolgstap er mogelijk is.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod


De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl en de #Jeugdimpuls van het RIVM Centrum Gezond Leven en partners maken de extra ondersteuning mogelijk.