Een nieuwe groep HAVO en VWO scholieren is gestart met het GLOBE Global Learning and Observations to Benefit the Environment (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) project, waarmee zij een bijdrage leveren aan internationaal wetenschappelijk onderzoek naar natuur en milieu.

Tijdens de oriëntatie- en trainingsdag van GLOBE Nederland trainden wetenschappers van KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut), RIVM en Wageningen Universiteit docenten en leerlingen in het doen van metingen.

Leerlingen tellen het aantal bodemorganismen, zoals wormen en insecten, en meten hoeveel CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) geproduceerd wordt (bodemademhaling). De meetresultaten geven zij door aan de WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research) en het RIVM. Wetenschappers gebruiken deze gegevens om betere kaarten en meetlatten voor de kwaliteit van de bodem te maken.

Leerlingen hebben zelf ook toegang tot de data van alle GLOBE Global Learning and Observations to Benefit the Environment (Global Learning and Observations to Benefit the Environment)-scholen om te gebruiken voor opdrachten, presentaties en (profiel)werkstukken.

GLOBE is het door Al Gore opgezette lesprogramma waarin leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in 111 landen samen met wetenschappers onderzoek doen naar natuur en milieu.