Op 7 november 2015 is Sierra Leone ebolavrij verklaard door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization)). Vanaf februari 2014 heeft dit West-Afrikaanse land, samen met Liberia en Guinee te kampen met een grote ebola-uitbraak. Nu 42 dagen na de genezing van de laatste ebolapatiënt geen nieuwe ziektegevallen zijn gemeld, lijkt de epidemie tot stilstand gebracht. In Sierra Leone zijn 14.089 mensen ziek geworden door ebola waarvan 3.955 mensen zijn overleden. Het land blijft nog 90 dagen onder verscherpt toezicht van de WHO staan. Tot nu toe zijn volgens de WHO in West-Afrika in totaal 28.706 ebolapatiënten gemeld waarvan 11.314 mensen zijn overleden.

Al eerder op 9 mei 2015 is Liberia ebolavrij verklaard. In Guinee zijn er in de periode van 30 augustus tot 1 november 2015 zijn er 16 patiënten met ebola vastgesteld.