Dit plaatje komt van de Temis website(RIVM,KNMI,TNO) en is alleen toegankelijk met een paswoord. Concentratie verloop is van geel(laag) naar paars(hoog). 
http://www.temis.nl/index.php

Vanaf maandag 23 januari tot donderdag 26 is er smogvorming door fijnstof en NO2 Stikstofdioxide (Stikstofdioxide). De verwachting is dat dit de komende dagen zal blijven aanhouden, vanwege de ongunstige weersomstandigheden met betrekking tot smogvorming. De luchtkwaliteit blijft ’onvoldoende’ volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. In de stedelijke gebieden kan, in de spits, de luchtkwaliteit zelfs “slecht” tot ”zeer slecht” worden vanwege de hoge concentraties NO2. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke inspanning te vermijden.

Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)), en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.