Sommige ziekten kunnen van dier op mens overgaan, we noemen dit zoönosen. De Staat van Zoönosen beschrijft het voorkomen en trends van zoönosen in Nederland. In 2013 waren er enkele opmerkelijke voorvallen, zoals een patiënt die hazenpest (tularemie) opliep. Er waren geen uitgesproken veranderingen in de hoeveelheid en het soort zoönosen dat in Nederland voorkwam. In het rapport wordt dit jaar extra aandacht besteed aan zoönosen die mensen kunnen oplopen in huis, tuin en keuken. Het rapport wordt uitgereikt op het Nationale Zoönosensymposium die het RIVM en de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) jaarlijks organiseren.

Opmerkelijke voorvallen

Bij een haas afkomstig uit Noord-Limburg werd in mei 2013 hazenpest vastgesteld. Vervolgens is ook een man, waarschijnlijk via de beet van een daas, besmet geraakt met de hazenpest. Dit was de eerste patiënt sinds jaren waarvan met zekerheid vastgesteld kan worden dat de besmetting in Nederland is opgelopen.
Andere opmerkelijke voorvallen waren een uitbraak van Campylobacter onder bezoekers van een pluimveeslachthuis die waarschijnlijk via de lucht zijn besmet. Ook blijkt uit een onderzoek dat het aantal vossen dat besmet is met de vossenlintworm in Zuid-Limburg de laatste jaren is toegenomen.

Thema: zoönosen in huis, tuin en keuken

Juist in en om het huis kunnen mensen via dieren besmet raken met ziekten. Duizenden mensen krijgen jaarlijks via hun huisdieren ringworm. Ook kunnen zulke ziekten overgedragen worden via (huis)dieren die in de tuin hun behoefte doen. Daarnaast is er aandacht voor besmetting met zoönosen via groenten.

Wat is een zoönose?

Het RIVM heeft een animatie ontwikkeld waarin wordt uitgelegd op welke manier mensen via dieren ziek kunnen worden. En er wordt uitgelegd op welke manier een groot deel van de zoönosen te voorkomen is.