De bezorgdheid over knaagdieren in Nederland neemt toe. Vaak wordt ratten- en muizengif gebruikt om knaagdieren te bestrijden. Het wordt steeds duidelijker welke schadelijke effecten dit heeft op het milieu. De afgelopen jaren is geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM) ingezet om deze problemen aan te pakken. Wat gaat er goed met deze aanpak en hoe kan het beter? Hierover gaan stakeholders op 6 november in gesprek bij het RIVM.

Bij IPM ligt de nadruk op het voorkomen van dierplagen. Als preventieve maatregelen niet werken, moeten allereerst niet-chemische middelen worden toegepast. Pas als deze niet afdoende werken, mag er ratten- of muizengif (rodenticiden) worden ingezet.

Het Kennisnetwerk Biociden (KNB) organiseert op het RIVM de bijeenkomst voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met knaagdierbeheersing: professionele plaagdierbestrijders, agrarisch ondernemers, maar ook vertegenwoordigers van de horeca, retail en detailhandel, gemeenten of woningbouwcorporaties.

Risico’s, beleid en praktijk

Tijdens de bijeenkomst komen alle aspecten van IPM bij knaagdieren aan bod: de risico’s van knaagdieren, het overheidsbeleid voor IPM en de praktische toepassing van IPM bij knaagdierbeheersing. Workshops gaan dieper in op onderwerpen als knaagdierbeheersing in agrarisch gebied, belemmeringen in regelgeving en innoverende producten en technieken.

Het RIVM heeft een organiserende, ondersteunende en coördinerende rol in het Kennisnetwerk Biociden.

Aanmelden

Wilt u dit event bijwonen? Meld u dan hier  aan.