Afgelopen week is door het RIVM bij 400 patiënten een Salmonellabesmetting aangetoond. In totaal zijn nu 950 mensen ziek geworden door de uit de handel genomen gerookte zalm. Het werkelijke aantal besmettingen ligt vermoedelijk hoger.

Tot vrijdag 12 oktober is bij 400 nieuwe patiënten vastgesteld dat zij een besmetting hebben opgelopen met Salmonella Thompson. De toename is nog steeds het gevolg van de consumptie van besmette zalm in de periode voordat die begin oktober uit de schappen is gehaald (in het kader van de landelijke terughaalactie). Ook de toegenomen aandacht voor de Salmonellabesmetting heeft invloed: mensen met klachten gaan daardoor eerder naar de huisarts. Zo worden besmettingen bekend, die anders niet aan het licht  zouden zijn gekomen.

Inmiddels is het bekend geworden dat drie oudere mensen zijn overleden ten gevolge van een infectie met Salmonella Thompson. Voor een Salmonella-infectie bestaat in Nederland geen meldingsplicht. Dat betekent dat artsen en laboratoria  individuele patiënten met een Salmonella-infectie niet bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) hoeven te melden. Ook patiënten zelf hoeven geen melding te maken van een (mogelijke) Salmonella-infectie.