Als alles meezit, worden begin januari in Nederland de eerste mensen gevaccineerd tegen het coronavirus. De logistieke operatie is erop gericht om in de week van 4 januari 2021 te starten met vaccineren. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst, huisartsen en artsen van verpleeghuizen en instellingen werken daarbij nauw samen.

Het Europees Medicijn Agentschap maakte eerder vandaag bekend dat de vaccinontwikkelaars BioNTech/Pfizer en Moderna officieel een aanvraag tot markttoelating hebben gedaan. Dat betekent dat de testfase van deze vaccins is afgerond. EMAEuropean Medicines Agency gaat de vaccins nu in nauwe afstemming met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBGCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen) beoordelen op onder andere veiligheid, kwaliteit en effectiviteit. Als dit proces voorspoedig verloopt, verwacht EMA uiterlijk 29 december met een oordeel te komen over het vaccin van BioNTech/Pfizer.

Ouderen, kwetsbare mensen en zorgmedewerkers

Volgens planning worden ouderen, kwetsbare mensen en zorgmedewerkers als eerste gevaccineerd. Of het vaccin van BioNTech/Pfizer geschikt is voor deze doelgroep moet blijken uit de EMA-beoordeling. Mocht dit niet het geval zijn, dan komen andere groepen in beeld. Het RIVM werkt hiervoor – samen met VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en uitvoerende partijen – verschillende scenario’s uit. Eén van de uitgangspunten daarbij is dat er zo min mogelijk verspilling van de schaarse vaccins mag optreden.