Als alles meezit, worden begin januari in Nederland de eerste mensen gevaccineerd tegen het coronavirus. De logistieke operatie is erop gericht om in de week van 4 januari 2021 te starten met vaccineren. RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), huisartsen en artsen van verpleeghuizen en instellingen werken daarbij nauw samen.

Het Europees Medicijn Agentschap maakte eerder vandaag bekend dat de vaccinontwikkelaars BioNTech/Pfizer en Moderna officieel een aanvraag tot markttoelating hebben gedaan. Dat betekent dat de testfase van deze vaccins is afgerond. EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency) gaat de vaccins nu in nauwe afstemming met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)) beoordelen op onder andere veiligheid, kwaliteit en effectiviteit. Als dit proces voorspoedig verloopt, verwacht EMA uiterlijk 29 december met een oordeel te komen over het vaccin van BioNTech/Pfizer.

Ouderen, kwetsbare mensen en zorgmedewerkers

Volgens planning worden ouderen, kwetsbare mensen en zorgmedewerkers als eerste gevaccineerd. Of het vaccin van BioNTech/Pfizer geschikt is voor deze doelgroep moet blijken uit de EMA-beoordeling. Mocht dit niet het geval zijn, dan komen andere groepen in beeld. Het RIVM werkt hiervoor – samen met VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en uitvoerende partijen – verschillende scenario’s uit. Eén van de uitgangspunten daarbij is dat er zo min mogelijk verspilling van de schaarse vaccins mag optreden.