De overheid werkt dagelijks aan een gezond en veilig Nederland. Hoe mensen de veiligheid van hun woonomgeving ervaren, kan echter per persoon en per locatie verschillen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil daarom samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)) in kaart brengen hoe veilig mensen zich voelen in de omgeving waar zij wonen, en welke factoren daarop van invloed zijn.

Pilot

De pilot is gestart in twee gemeenten. Per gemeente ontvangt een aantal inwoners een brief waarin het RIVM hen uitnodigt om aan de pilot deel te nemen. Die bestaat uit het invullen van een vragenlijst. De pilot heeft als doel te weten te komen of de vragenlijst geschikt is om de veiligheidsbeleving van de inwoners te peilen.
De resultaten van de pilot worden eind 2018 gepubliceerd. Het ministerie van IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat) neemt vervolgens een besluit over een mogelijk vervolg.

Meer informatie