Om na te gaan in hoeverre er sprake is van verspreiding van het virus in Nederland, is het RIVM zaterdag met een steekproef gestart waarbij getest wordt op het nieuwe coronavirus. Het RIVM heeft daarvoor de provincie Brabant geselecteerd. Reden daarvoor is dat van de patiënten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, het merendeel uit Brabant komt of een link heeft met deze provincie.

De steekproef in Brabant wordt gehouden onder ziekenhuismedewerkers in Noord-Brabant, als afspiegeling van de Brabantse bevolking. Het RIVM heeft daarom de Brabantse ziekenhuizen gevraagd medewerkers met milde luchtwegklachten te gaan testen.

Het RIVM heeft een aantal ziekenhuizen benaderd. In onderstaande Brabantse ziekenhuizen worden medewerkers dit weekend (7-8 maart 2020) getest: 

  • Amphia Ziekenhuis*
  • Bravis
  • Catharina Ziekenhuis*
  • Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
  • Elkerliek ziekenhuis
  • Jeroen Bosch Ziekenhuis*

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen adviseert het RIVM de inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen.

*Het Amphia Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Catharina Ziekenhuis hebben in de afgelopen dagen al voldoende medewerkers getest. In overleg met die ziekenhuizen is besloten om in deze ziekenhuizen geen extra oproep te doen. De ziekenhuizen delen de data met het RIVM.