In alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen neemt het aantal meldingen verder toe. In de afgelopen week van 30 september tot en met 6 oktober meldden de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en in totaal 27.485 nieuwe personen met een positieve testuitslag voor COVID-19. Het grootste aantal mensen met een positieve testuitslag per 100.000 inwoners is nog steeds te vinden in de leeftijdscategorie 18-24 jaar (Figuur 1).

Ook het aantal mensen dat vanwege COVID-19 in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) was hoger dan de week daarvoor. Dat geldt eveneens voor het aantal mensen dat vanwege COVID-19 op de IC intensive care (intensive care) moest worden opgenomen.

Effect maatregelen

De eerste effecten van de op 30 september door het kabinet afgekondigde maatregelen kunnen naar verwachting op zijn vroegst vanaf volgende week zichtbaar worden. Het eerste effect zal naar verwachting te zien zijn in een stabilisatie of lichte afname in  het aantal meldingen van positief geteste personen. Pas later kan een stabilisatie en afname in het aantal ziekenhuisopnames en Intensive Care opnames volgen. Een afname verwachten we daarom niet voor half oktober. 

Toename ziekenhuisopnames en IC intensive care (intensive care) opnames

In de afgelopen week zijn 803 ziekenhuisopnames van COVID-19 patiënten aan stichting NICE gemeld. In de week daarvoor waren dit er 501 ziekenhuisopnames op verpleegafdelingen* (Figuur 2A).
We zien deze toename ook in het aantal IC opnames vanwege COVID-19. In de afgelopen week meldde Stichting NICE 122 opnames op de IC. In de week daarvoor waren dit 100 opnames* (Figuur 2B).

Het RIVM rapporteert vanaf deze week in het wekelijks nieuwsbericht de ziekenhuisopnames en IC opnames op basis van de data van stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie). De cijfers van stichting NICE geven in deze fase van de epidemie het meest actuele beeld van ziekenhuis opnames en Intensive Care opnames van COVID-19 patiënten. Toelichting stichting Nice data.

Figuur 2a: Aantal ziekenhuisopnames op verpleegafdelingen en op de Intensive Care met bewezen COVID-19, zoals geregistreerd door Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie), vanaf 3 augustus 2020 naar datum van ziekenhuisopname.

Figuur 2B: Aantal ziekenhuisopnames op verpleegafdelingen en op de Intensive Care met bewezen COVID-19, zoals geregistreerd door Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie), naar datum van ziekenhuisopname.

Overlijdens

In de afgelopen week zijn 89 COVID-19 patiënten gemeld als overleden.* De overledenen hadden een leeftijd tussen de 50 en 95 jaar.

* Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden.

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Teststraten

Van 28 september tot en met 4 oktober zijn er 222.877 personen getest in de GGD teststraten, 15.000 meer dan in de week van 21 tot en met 27 september. Hiervan is van 110.587 testen de uitslag op dit moment bekend. Het percentage positieve testen is gestegen naar 9,1%. In de week van 23 tot en met 29 september was dat 8,0%.

Reproductiegetal R

Het reproductiegetal is met 1,17 (bandbreedte 1.12  - 1.21) minimaal veranderd ten opzichte van vorige week. Dit betekent dat de epidemie nog steeds versnelt. Het betrouwbaarheidsinterval ligt voor de vijfde week op rij in het geheel boven de 1. Het reproductiegetal van 1,17 betekent dat 100 mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus samen leiden tot 117 andere mensen die besmet worden. 

 Aantal besmettelijke personen in Nederland 

Als iemand het nieuwe coronavirus oploopt, is deze persoon een tijd lang besmettelijk voor anderen. Op basis van verschillende gegevensbronnen over hoeveel mensen besmet zijn met het nieuwe coronavirus, kan een inschatting worden gemaakt van het aantal besmettelijke personen in Nederland en de waarden waartussen dit aantal zich waarschijnlijk bevindt.

De methode om het aantal besmettelijke personen te berekenen blijft in ontwikkeling. Nu het aantal ziekenhuisopnames stijgt en er recent nieuwe data uit de tweede ronde van de Pienter Corona studie is, verandert vanaf volgende week de berekening van het aantal besmettelijke personen. Door de voorbereidingen op deze verandering is het aantal besmettelijke personen deze week niet geactualiseerd. Op dit moment wordt het aantal besmettelijke personen berekend op basis van het aantal positief geteste personen. Vanaf volgende week wordt dit berekend op basis van het aantal ziekenhuisopnames en de data uit het Pienter Corona onderzoek. Meer informatie over berekeningen van het RIVM.

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Houd afstand. Werk thuis. Blijf bij klachten thuis en laat je testen. Was regelmatig je handen,  in ieder geval als je thuiskomt, na een toiletbezoek of als je gaat koken. Nies en hoest in je elleboog. 

  Afgelopen week1 Voorgaande week2
Meldingen van COVID-19 door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en    
Aantal nieuwe meldingen 27.485 19.326
Aantal meldingen ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE) 803 501
Aantal meldingen ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE) 122 100
Overleden 89 102
     
GGD testlocaties per kalenderweek3 week 40 week 39
Totaal aantal afgenomen testen 222.877 207.670
Waarvan uitslag bekend is 110.587 207.219
Aantal positieve testen4 10.057 16.602
Percentage positieve testen 9,1% 8,0%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.

¹GGD meldingen die aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  zijn gemeld tussen 29 september 10:01 en 6 oktober 10:00 uur, zoals gepubliceerd op 6 oktober 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.
²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 22 september 10:01 en 29 september 10:00 uur, zoals gepubliceerd op 22 september 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.
³Zoals gepubliceerd op 6 oktober 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.

4Meldingen tot vrijdag 2 oktober. Dit wordt later aangevuld. Dit heeft geen invloed op het totaal aantal nieuwe meldingen van 27.485