De PIENTER Corona studie is een onderzoek waarbij gekeken wordt hoe het nieuwe coronavirus zich verspreidt onder de gewone Nederlandse bevolking. 

This information is also available in English. Go to Pienter Corona Study.

Waarom dit onderzoek

In de stad Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Meestal zijn dit milde klachten, maar ook zeer ernstige klachten komen voor. Inmiddels heeft het virus zich over de hele wereld verspreid. Er is nog veel onbekend over dit nieuwe coronavirus. We willen meer te weten komen over het virus en het verloop van de ziekte. Daarvoor is wetenschappelijk onderzoek nodig naar de verspreiding van het virus en de opbouw van de groepsimmuniteit.

Wat onderzoeken we?

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan hoe het nieuwe coronavirus zich verspreidt onder de gewone Nederlandse bevolking. Om hier achter te komen meten we antistoffen in het bloed van mensen uit alle leeftijdsgroepen.

Niet iedereen wordt ernstig ziek van het virus. Soms zijn de klachten mild, maar iedereen die in aanraking komt met het virus maakt antistoffen. Door het meten van die antistoffen in het bloed weten we hoeveel mensen uit onze bevolking in aanraking zijn geweest met het virus. We weten dus wie er ziek zijn geworden en wie niet. 

 

Aanmelden

Aanmelden Pienter Corona studie

Om u aan te melden, heeft u het studienummer uit de uitnodiging nodig.

Wie kunnen er meedoen?

In 2016/2017 heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een onderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse bevolking. Hieraan deden ongeveer 7600 mensen mee. Dit was een onderzoek naar infectieziekten en werd genoemd PIENTER 3 onderzoek

Dezelfde mensen die meegedaan hebben aan het PIENTER 3 onderzoek zijn nu uitgenodigd om mee te doen met de nieuwe PIENTER Corona studie.

Iedereen die uitgenodigd is kan mee doen. Mensen die gezond zijn, maar ook mensen die klachten hebben of misschien al ziek zijn geweest. Het is juist belangrijk dat we een beeld krijgen van de algemene bevolking.

PIENTER 3 is uitgevoerd in de periode voor de uitbraak met met nieuwe coronavirus. Het RIVM heeft nog restant bloed bewaard van de mensen die meegedaan hebben en die voor het bewaren daarvan toestemming hebben gegeven. Dit bloed kunnen we nu heel goed gebruiken om onderzoek te doen naar het nieuwe coronavirus.

In de nieuwe PIENTER Corona studie wordt ook weer wat bloed afgenomen. Dit gebeurt via vingerprikken. Dit bloed  vergelijken we met bloed dat we van dezelfde mensen al eerder hebben verzameld. We kijken daarbij naar de antistoffen die in het bloed zitten.

Het meten van afweerstoffen in bloed over verschillende periodes in de tijd geeft belangrijke informatie over verspreiding van het virus en mogelijke opbouw van groepsimmuniteit. Op deze manier kunnen we onderzoek doen in de periode voor, tijdens en na de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Wat moet u doen als u meedoet?

Als u meedoet, vragen wij u 3 tot mogelijk 6 keer een vragenlijst in te vullen en zelf bloed af te nemen met een vingerprikje en op te sturen. Het aantal keer dat we u benaderen voor een vingerprik en vragenlijst, en wanneer dat is, hangt af van het verloop van de corona epidemie.
Indien mogelijk volgen wij ook uw gezondheidsklachten online via de website www.infectieradar.nl
De PIENTER Corona vragenlijst en de online vragenlijsten van infectieradar vult u thuis in. Ook het vingerprikje kunt u zelf thuis afnemen. U hoeft dus niet naar een spreekuur te komen.

Als u eerder heeft meegedaan met de PIENTER 3 studie en u wilt nu meedoen met de PIENTER Corona studie, leest u dan de proefpersoneninformatie goed door. 

Zodra uw aanmelding binnen is zullen wij u een onderzoekpakket toesturen. Daarin zit een toestemmingsverklaring, en alles wat u nodig heeft om zelf een vingerprik af te nemen. Heeft u vragen over het onderzoek dan kunt u een email sturen

Zelf een vingerprik afnemen

U stuurt de ingevulde toestemmingsverklaring en het mini buisje met het vingerprikbloed terug naar het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Gebruik hiervoor de bijgeleverde plastic medische post envelop. Deze medische envelop met het afsluitbare transparante zakje is speciaal bedoeld om bloed veilig te versturen. De envelop is al geadresseerd en kan zo in brievenbus. Het is belangrijk dat u de PIENTER Corona vragenlijst op dezelfde dag invult als dat u het vingerprikbloed afneemt. In het onderzoekspakket zit een folder met uitleg over hoe u de vingerprik moet afnemen. Ook hebben wij voor u een voorbeeldfilmpje van een vingerprik gemaakt. Hierop kunt u zien hoe u een vingerprik bij uzelf kunt uitvoeren.

Algemene informatie

Dit onderzoek wordt gedaan door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De medisch-ethische toetsingscommissie MEC-UMedical Research Ethics Committees United heeft dit onderzoek goedgekeurd.
Algemene informatie over het meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek vindt u in deze brochure. Meer informattie over de toetsing van onderzoek vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Contactgegevens

RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoeksteam
Aan alle medewerkers van het onderzoek kunt u op elk moment vragen stellen. De medewerkers zijn te bereiken op maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 15:00 uur op telefoonnummer: 030 ‐ 274 32 99 (vermeldt dat u meedoet aan PIENTER Corona onderzoek). Of per mail: PIENTERonderzoek@rivm.nl