De PIENTER Corona studie is een onderzoek waarbij gekeken wordt hoe het nieuwe coronavirus zich verspreidt onder de gewone Nederlandse bevolking. 

This information is also available in English. Go to Pienter Corona Study.

Waarom dit onderzoek

In de stad Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Meestal zijn dit milde klachten, maar ook zeer ernstige klachten komen voor. Inmiddels heeft het virus zich over de hele wereld verspreid. Er is nog veel onbekend over dit nieuwe coronavirus. We willen meer te weten komen over het virus en het verloop van de ziekte. Daarvoor is wetenschappelijk onderzoek nodig naar de verspreiding van het virus en de opbouw van de groepsimmuniteit.

Wat onderzoeken we?

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan hoe het nieuwe coronavirus zich verspreidt onder de gewone Nederlandse bevolking. Om hier achter te komen meten we antistoffen in het bloed van mensen uit alle leeftijdsgroepen.

Niet iedereen wordt ernstig ziek van het virus. Soms zijn de klachten mild, maar de meeste mensen die in aanraking komen met het virus maken antistoffen. Door het meten van die antistoffen in het bloed weten we hoeveel mensen uit onze bevolking in aanraking zijn geweest met het virus. We weten dus wie er ziek zijn geworden en wie niet. 

 

Wie kunnen er meedoen?

Iedereen die een persoonlijke uitnodiging van ons ontvangen heeft kan mee doen. Mensen die gezond zijn, maar ook mensen die klachten hebben of misschien al ziek zijn geweest. Het is juist belangrijk dat we een beeld krijgen van de algemene bevolking.

Het meten van afweerstoffen in bloed over verschillende periodes in de tijd geeft belangrijke informatie over verspreiding van het virus en mogelijke opbouw van groepsimmuniteit. Op deze manier kunnen we onderzoek doen in de periode voor, tijdens en na de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Niet meer aanmelden

U kunt zich niet meer aanmelden voor de PIENTER Corona studie

Wat moet u doen als u meedoet?

Als je meedoet, vragen wij je 3 tot mogelijk 6 keer een vragenlijst in te vullen en zelf bloed af te nemen met een vingerprikje en op te sturen. Het aantal keer dat we je benaderen voor een vingerprik en vragenlijst, en wanneer dat is, hangt af van het verloop van de corona epidemie.
Indien mogelijk volgen wij ook jouw gezondheidsklachten online via de website www.infectieradar.nl
De PIENTER Corona vragenlijst en de online vragenlijsten van infectieradar vult je thuis in. Ook het vingerprikje kun je zelf thuis afnemen. Je hoeft dus niet naar een spreekuur te komen.

Als je wilt meedoen met de PIENTER Corona studie, lees je de proefpersoneninformatie goed door. 

Zodra jouw aanmelding binnen is zullen wij je een onderzoekpakket toesturen. Daarin zit een toestemmingsverklaring, en alles wat je nodig hebt om zelf een vingerprik af te nemen. Heeft je vragen over het onderzoek dan kunt je een email sturen

Zelf een vingerprik afnemen

Je stuurt de ingevulde toestemmingsverklaring en het mini buisje met het vingerprikbloed terug naar het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Gebruik hiervoor de bijgeleverde plastic medische post envelop. Deze medische envelop met het afsluitbare transparante zakje is speciaal bedoeld om bloed veilig te versturen. De envelop is al geadresseerd en kan zo in brievenbus. Het is belangrijk dat je de PIENTER Corona vragenlijst op dezelfde dag invult als dat je het vingerprikbloed afneemt. In het onderzoekspakket zit een folder met uitleg over hoe je de vingerprik moet afnemen. Ook hebben wij een voorbeeldfilmpje van een vingerprik gemaakt. Hierop kunt je zien hoe je een vingerprik bij jezelf kunt uitvoeren.

Algemene informatie

Dit onderzoek wordt gedaan door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De medisch-ethische toetsingscommissie MEC-UMedical Research Ethics Committees United heeft dit onderzoek goedgekeurd.
Algemene informatie over het meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek vind je in deze brochure. Meer informatie over de toetsing van onderzoek vind je op de website van de Rijksoverheid.

Contactgegevens

RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoeksteam
Aan alle medewerkers van het onderzoek kun je op elk moment vragen stellen. De medewerkers zijn te bereiken op maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 15:00 uur op telefoonnummer: 030 ‐ 274 32 99 (vermeldt dat je meedoet aan PIENTER Corona onderzoek). Of per mail: PIENTERonderzoek@rivm.nl