SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 heeft zich in het afgelopen jaar over de hele wereld verspreid. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt de immuniteit van de Nederlandse bevolking tegen het coronavirus (SARS-CoV-2) dat COVID-19 veroorzaakt, zich verspreidt onder de Nederlandse bevolking. Met het PIENTER Corona onderzoek verzamelen we informatie over antistoffen in het bloed van mensen. Zo komen we meer te weten over bescherming van mensen tegen het virus. Daarnaast verzamelen we informatie over het aantal mensen dat in contact is geweest met het virus en immuniteit heeft opgebouwd na vaccinatie.

Niet iedereen wordt (ernstig) ziek van SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2. Vaak zijn de symptomen mild, of zelfs afwezig. De meeste mensen die met het virus besmet raken, maken antistoffen aan. Inmiddels is een groot deel van de bevolking ingeënt met een coronavaccinatie. Ook zij ontwikkelen antistoffen tegen het coronavirus. We onderzoeken de afweer bij mensen van verschillende leeftijden, verspreid over heel Nederland. Het onderzoek levert belangrijke informatie op over de opbouw en duur van afweer tegen het virus onder de bevolking.

Meedoen aan het onderzoek

Als u een uitnodiging hebt ontvangen om mee te doen met het PIENTER Corona onderzoek kunt u zich hier aanmelden. Om u aan te melden, heeft u het studienummer uit de uitnodiging nodig. Meldt u zich aan voor 13 oktober 2021 om nog mee te kunnen doen met de onderzoekronde in november 2021. Meldt u zich later aan dan kunt u meedoen vanaf de voorjaarsronde van 2022.

U kunt zich aanmelden in de beveiligde omgeving:

Aanmeldformulier PIENTER Corona onderzoek (formdesk.com)

Hoe werkt het onderzoek?

Het PIENTER Corona onderzoek is in april 2020 gestart met 3200 deelnemers, en uitgebreid met 4500 deelnemers in juni 2020. Van deze 7700 deelnemers heeft een groot deel al meerdere ronden meegedaan. De studie wordt nu verlengd en hiervoor zijn/worden in het najaar van 2021 naast de bestaande deelnemers ook nieuwe deelnemers uitgenodigd. Hierdoor kunnen we nog beter de duur van de afweer tegen het coronavirus in alle leeftijden volgen.

Deelnemers wordt gevraagd om een (digitale) vragenlijst in te vullen en om zelf een vingerprikje af te nemen en een buisje met bloed op te sturen naar het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. In het laboratorium wordt dit bloed onderzocht op antistoffen tegen het coronavirus. De deelnemers wordt vanaf november 2021 gevraagd om dit gedurende 3 jaar maximaal 10 keer, maar waarschijnlijk minder vaak, te doen.

In november 2021 start de 6e onderzoeksronde van het PIENTER Corona onderzoek. Wanneer de volgende ronde is, is nog niet helemaal duidelijk, dat hangt af hoe het gaat met de verspreiding van het virus en de immuniteit tegen het virus.

Publiceren van resultaten

Na iedere onderzoeksronde publiceert het RIVM een samenvatting van de resultaten op de website. Dit duurt altijd een aantal maanden omdat er verschillende stappen doorlopen worden vanaf de start van een onderzoeksronde tot en met het eindresultaat:

  • We nodigen deelnemers uit voor een nieuwe onderzoeksronde en vragen ze om een bloedmonster op te sturen en een vragenlijst in te vullen. 
  • De meeste bloedmonsters zijn na ongeveer een maand binnen bij het RIVM.
  • We onderzoeken de bloedmonsters in het laboratorium op de aanwezigheid en hoeveelheid antistoffen. 
  • We toetsen de metingen van het laboratorium op kwaliteit.
  • De gegevens van de ingevulde vragenlijsten worden verwerkt in een database. 
  • Daarna voegen we de gegevens uit de vragenlijsten en de onderzoeksgegevens uit het laboratorium samen. De eerste, voorlopige resultaten worden naar het OMTOutbreak Management Team gestuurd. Deze data worden soms al gebruikt in de adviezen van het OMT en getoond tijdens een briefing van de Tweede Kamer. 
  • De definitieve analyses en resultaten worden verwerkt in wetenschappelijke artikelen. Een samenvatting van de belangrijkste resultaten verschijnt dan op de website van het RIVM. Vaak zijn op dat moment de voorbereidingen voor een nieuwe onderszoeksronde alweer gestart.