Het RIVM adviseert mensen om op donderdag 26 november 2020 in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland, Noord-Brabant en Flevoland geen hout te stoken. Volgens de verwachtingen van het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) zijn de weersomstandigheden namelijk ongunstig waardoor de rook blijft hangen. Door niet te stoken, voorkomt u gezondheidsklachten en (geur)hinder bij uzelf en in uw omgeving. Mensen zijn nu meer thuis. Houd rekening met elkaar in deze tijd.

In het midden van het land is door aanwezigheid van het weerfront de menging groter, waardoor hier geen stookalert van kracht is. 

Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)’s, benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zijkrijgen meer en eerder klachten bij het inademen van rook.

Ongunstig weer

De ongunstige weersomstandigheden, zoals weinig wind en een dunne onderste luchtlaag zorgen dat de rook blijft hangen.

Naar verwachting blijven de weersomstandigheden tot in de nacht ongunstig. Daarna lijkt de windsnelheid toe te nemen waardoor de rook meer verspreidt. Hierdoor verbetert de luchtkwaliteit.

Lees meer op www.rivm.nl/stookalert.