Het RIVM adviseert om op woensdag 6 november 2019 in de provincie Friesland geen hout te stoken. Volgens de verwachtingen van het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) zijn de weersomstandigheden namelijk ongunstig waardoor de rook blijft hangen. Door niet te stoken, voorkomt u gezondheidsklachten en (geur)hinder bij uzelf en in uw omgeving.

Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)’s, benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij krijgen meer en eerder klachten bij het inademen van rook.

Ongunstig weer

De ongunstige weersomstandigheden, zoals weinig wind en een dunne onderste luchtlaag, zorgen dat de rook blijft hangen. Naar verwachting blijven de weersomstandigheden tot komende nacht ongunstig. Daarna lijkt de windsnelheid toe te nemen waardoor de rook meer verspreidt. Hierdoor verbetert de luchtkwaliteit.