De subsidieoproep ‘Pre- en neonatale screening en diagnostiek’ van het programma Zwangerschap en Geboorte II volgt later dan gepland. Het nieuwe kabinet zal eerst besluiten moeten nemen over de ‘Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening’ van het RIVM en het Gezondheidsraadadvies ‘Prenatale Screening’. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor de invulling van de subsidieoproep.

&nbsp