Op donderdag 11 oktober organiseert het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) een symposium voor beleidsmakers, leidinggevenden en aandachtsfunctionarissen van verpleeghuizen en woonzorgcentra, deskundigen infectiepreventie en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-medewerkers.

Op deze dag zullen de herziene Hygiënerichtlijnen voor Verpleeghuizen en Woonzorgcentra worden gepresenteerd. Daarnaast zal in een afwisselend programma informatie gegeven worden die zeer bruikbaar zijn voor het uitvoeren en verbeteren van het infectiepreventiebeleid binnen een zorginstelling. 

 

 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZInspectie voor de Gezondheidszorg) zal vertegenwoordigd zijn om het toezichtbeleid toe te lichten en u de gelegenheid te bieden hier vragen over te stellen. In samenwerking met de Werkgroep InfectiePreventie (WIPWerkgroep Infectiepreventie) zal worden aangegeven waar instellingen voor informatie terecht kunnen en welke rol de WIP en het LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid daarin spelen. Een deskundige op het gebied van infectiepreventie vertelt welke ondersteuning deze beroepsgroep kan bieden bij het uitvoeren van infectiepreventie binnen instellingen.

 

 

Infectiepreventie in verpleeghuizen en woonzorgcentra is een belangrijk onderwerp dat steeds meer in de belangstelling staat. Het is belangrijk dat betrokkenen op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op dit gebied. Deze dag biedt daarom ook de mogelijkheid voor medewerkers van deze centra, deskundigen infectiepreventie en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-medewerkers om met elkaar in contact te komen. Iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd bij deze dag aanwezig te zijn.

 

Het symposium zal worden gehouden in De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam. Kosten voor deze dag (inclusief lunch) bedragen 95,- euro per persoon. Aanmelden kan middels het aanmeldformlier scholing op www.lchv.nl.