“Met de opkomst van synthetische biologie heeft het
RIVM er een intrigerend nieuw werkterrein bij.” Dit zei de directeur-generaal van het RIVM, André van der Zande, tijdens een bijeenkomst over synthetische biologie voor beleidsmakers.

Synthetische Biologie is een wetenschappelijke ontwikkeling, waarin men technische ontwerpprincipes toepast op moleculair biologisch niveau. Deze techniek ontwikkelt zich momenteel snel, wordt breed toegepast en de verwachte economische impact is groot.

Tijdens de bijeenkomst, die werd georganiseerd door het RIVM en het Rathenau Instituut, maakten beleidsmakers kennis met synthetische biologie. Wetenschappers gaven uitleg over de opkomst van synthetische biologie en teams van de studentencompetitie iGEM International Genetically Engineered Machine (International Genetically Engineered Machine) illustreerden dit met hun projecten waarbij zij gebruikmaken van synthetische biologie.

Gevolgen voor mens en maatschappij

De komst van deze nieuwe technologie heeft tal van gevolgen voor mens en maatschappij. Het biedt mogelijkheden voor nieuwe productieroutes van biobrandstoffen, medicijnen, geur- en smaakstoffen en van grondstoffen voor de chemische industrie. Ook werkt men aan de ontwikkeling van nieuwe soorten antibiotica. Weer andere ontwikkelingen zijn gericht op biosensoren, die gebruikt kunnen worden voor de detectie van bederf bij voedingsmiddelen of specifieke soorten milieuvervuiling.

Het beschikbaar komen van nieuwe technieken en producten roept ook vragen op. Er zijn maatschappelijk-ethische vragen, maar ook vragen over risico’s voor mens en milieu en vragen over veiligheid.

Gezondheid, milieu, duurzaamheid en veiligheid

Het RIVM draagt bij aan een verantwoorde ontwikkeling van synthetische biologie. Dit doen wij door te kijken wat de ontwikkeling betekent voor gezondheid, milieu, duurzaamheid en veiligheid. Het RIVM geeft beleidsadvies over synthetische biologie, doet zelf onderzoek en brengt bestaande kennis bijeen.