Van 8 t/m 11 oktober vond het Eurogin congres in Amsterdam plaats. De stand van zaken ten aanzien van preventie en screening van baarmoederhalskanker in en buiten Europa werd gepresenteerd.

Een ideale gelegenheid om het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te presenteren. Dit hebben we gedaan door het geven van presentaties (9 in totaal), gesprekken te voeren en met een excursie naar een van de laboratoria. De belangstelling was groot, zeker voor hoe we het programma hebben ingericht. Ook hebben we gesproken met onze internationale expertgroep om bevindingen te toetsen en advies te vragen. Het was een congres waar we kennis hebben opgehaald, maar vooral veel kennis hebben gedeeld.