Het huidige DTP Dyfterie tetanus Polio (Dyfterie tetanus Polio)-vaccin voor 9-jarigen is onvoldoende beschikbaar. Daarom zal de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (RIVM-DVP Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's)) tijdelijk het vaccin REVAXIS leveren .

Achtergrond

De spuiten van het huidige DTP Dyfterie tetanus Polio (Dyfterie tetanus Polio)-vaccin van BBio Bilthoven Biologicals (Bilthoven Biologicals) zijn niet geschikt voor veilige naaldsystemen (Arbo-besluit art. 4.97). Het bedrijf, dat de vaccins voor BBio afvult, biedt deze mogelijkheid niet. Om toch aan het Arbo-besluit te kunnen voldoen, ontwikkelt BBio een eigen afvullijn die wel geschikt is voor een veilige naaldsysteem. Het opzetten van deze afvullijn neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Gedurende deze overgangsfase kan BBio geen DTP-vaccin produceren. De verwachting is dat BBio in de loop van 2017 weer vaccin zal produceren.

Samenstelling van REVAXIS

Één dosis REVAXIS van 0,5 ml bevat difterie, tetanus en geïnactiveerd poliomyelitisvaccin. REVAXIS is alleen bedoeld als herhalingsdosis volgend op primaire immunisatie. In tegenstelling tot DTP-vaccin van BBio (bij personen > 5jr) is REVAXIS niet geregistreerd voor het opbouwen van basisimmuniteit. Binnen het RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma) wordt het DTP-vaccin hier ook niet voor gebruikt.

Verpakking

REVAXIS wordt geleverd in single dose verpakkingen en ten-pack verpakkingen, die meer ruimte innemen in de koelkast dan het huidige DTP-vaccin van BBio.
REVAXIS zit in een voorgevulde spuit met een normale losse naald voor intramusculaire toediening. De uitvoerder dient zelf voor veilige naalden te zorgen.

Het DTP-vaccin van BBio wordt geleverd in een spuit met vaste naald.

Let op!
Chargenummer op Revaxis spuit is verkort.
Op de spuiten van Revaxis (zowel single- als ten-pack verpakkingen) staat een verkort chargenummer ten opzichte van het chargenummer op het doosje. Normaal staat op zowel de spuit als het doosje hetzelfde chargenummer. De verkorte chargenummers staan niet in Praeventis, DDJGZ en RVP online. Daarom verzoeken we alle uitvoerenden om het lange chargenummer van het doosje te selecteren in het systeem.
Bijvoorbeeld:

  • Op de spuit staat M7087
  • Op het doosje M70873V
  • Selecteer M70873V

NB: Ga niet handmatig verkorte chargenummers invoeren. Dit veroorzaakt problemen in de systemen.


Foto 1: REVAXIS doosje en inhoud

Het huidige DTP-vaccin voor 9-jarigen is onvoldoende beschikbaar. Daarom zal de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (RIVM-DVP) tijdelijk het vaccin REVAXIS leveren .

Foto 2: REVAXIS ten-pack doosje en inhoud

Afmetingen van de verpakkingen

REVAXIS (single pack)    14,4 x 5,0 x 2,4 cm       Omdoos: 24,3 x 25,7 x 15,6 cm (50 doses)
REVAXIS (ten-pack)        22,3 x 15,0 x 5,2 cm    Omdoos: 23,0 x 23,7 x 16,5 cm (50 doses)
DTP-vaccin (ten pack)    19,6 x 17,6 x 3,2 cm    Omdoos: 40,0 x 36,0 x 21,0 cm (240 doses)

Levering DTP-vaccin BBio en vaccin Revaxis

De komende tijd zal aan de vaccindepots van de uitvoerende organisaties de resterende voorraad REVAXIS in single-paks geleverd worden. Wanneer deze op zijn, zal uitlevering van REVAXIS ten-packs plaatsvinden.

Beschikbaarheid op de vrije markt

De schaarste van het DTP-vaccin van BBio is ook merkbaar op de vrije markt. Wij stellen het op prijs als JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-medewerkers ouders die hun kinderen buiten het RVP met dit DTP-vaccin willen laten vaccineren, om basisimmuun te worden, hierop attenderen.

Vragen

Heeft u vragen over de levering? Neem dan contact op met de vaccinbeheerder of regiomanager. Heeft u medisch inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met de medisch adviseur van uw regio.