Er bestaat onduidelijkheid over de codes voor toegelaten desinfecterende middelen van het Ctgb Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides (Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides). Het is onduidelijk welke codes momenteel worden gehanteerd. De EU Europese Unie (Europese Unie)- of SA-code (EU-/SA- gevolgd door 7 cijfers) wordt momenteel niet gebruikt door het Ctgb voor toegelaten middelen. Mogelijk is dat het in de toekomst wel als geldende code zal gelden.

Middelen om oppervlakken, materialen en handen te desinfecteren dienen te zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides (Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides)). Het Ctgb beoordeelt of een desinfectie middel goed werkt en veilig is. Het Ctgb voorziet toegelaten middelen van een code. Het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid)-beleid voor toegelaten desinfecterende middelen van het Ctgb is aangepast.

Momenteel worden de volgende codes voor toegelaten middelen gehanteerd:

- een N-code (4 tot 5 cijfers gevolgd door ‘-N’, bijvoorbeeld: 12345 N);

- een NL-code (NL- gevolgd door 7 of 11 cijfers).

Daarnaast moet de fabrikant op de verpakking melden waarvoor het middel gebruikt mag worden.