Uit de nieuwe jaarcijfers (72Kb) van de soacentra in Nederland blijkt dat chlamydia steeds vaker voorkomt. Het percentage positieve chlamydiatesten steeg van 10,1% in 2007 tot 10,8% in 2008. Chlamydia is hiermee nog steeds de meest voorkomende bacteriële soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening). Chlamydia komt vooral voor bij homoseksuele mannen en heteroseksuele jongeren onder de 25 jaar. Goede voorlichting en motiveren tot veilig vrijen blijven daarom belangrijk. Sinds vorig jaar houden GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en speciaal voor jongeren onder de 25 jaar, de zogeheten Sense-spreekuren. Daar kunnen zij met al hun vragen over seks terecht en direct een afspraak maken voor een soa-onderzoek.

Chlamydia bij jongeren

Bij homoseksuele mannen werd het hoogste percentage chlamydia-infecties gevonden bij de groep 30-39 jarigen; 13,2% in deze groep bleek chlamydia te hebben. Chlamydia blijft daarnaast een ziekte die veel voorkomt bij heteroseksuele jongeren. Bij de jongeren onder de 25 jaar was 14,1% van de testen positief, bij heteroseksuelen van  25 jaar en ouder was dit 7,9%.

Gonorroe en syfilis

Bij gonorroe en syfilis is het percentage positieve testen min of meer gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. De absolute aantallen zijn gestegen, dit komt doordat meer mensen zich hebben laten testen. Gonorroe en syfilis worden vooral bij homoseksuele mannen gevonden.

Lichte stijging HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)

Het percentage positieve hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)-testen binnen de soacentra steeg licht. Ook hier is de absolute stijging vooral te verklaren doordat meer mensen zich hebben laten testen. In 2008 werd bij ruim een derde van de al bekend hiv-positieve homoseksuele mannen één of meerdere soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening) gevonden, een aanzienlijk hoger percentage dan bij de totale groep homoseksuele mannen.

Meer homoseksuele mannen naar soacentra

Afgelopen jaar kwamen vooral meer homoseksuele mannen naar de soacentra. Het aantal consulten steeg in deze groep met 25% ten opzichte van 2007. Bij 22% van de homoseksuele mannen werd één of meerdere soa gevonden. Bij de heteroseksuele bezoekers werd bij 12% één of meerdere soa gevonden.

Soacentra

In 2008 kwamen ruim 88.000 mensen naar een van de nationale soacentra waar risicogroepen terecht kunnen voor gratis onderzoek en behandeling. Dit is een stijging van 13% ten opzichte van 2007. Door het actief en laagdrempelig testen onder specifieke risicogroepen worden nog steeds veel soa vastgesteld. Het RIVM verzamelt jaarlijks de gegevens van de soacentra in Nederland. Deze gegevens geven de trends en de soatrends in Nederland weer.