Met de Triple-O aanpak worden de voordelen die de mens heeft van het natuurlijk systeem ingezet bij bodembeheer en gebiedsontwikkeling. Het RIVM heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van deze aanpak. Triple-O werd getest in drie pilotgebieden, waaronder het Leiden Bio Science Park.

De aanpak verbindt economische en sociale gebiedsontwikkeling met het levende natuurlijke kapitaal, zodat een evenwichtige situatie gecreëerd wordt.

Ontdekken en overeenkomen

Triple-O staat voor ‘Ontdekken’, ‘Overeenkomen’ en ‘Ontwikkelen’. Bij ‘Ontdekken’ brengen betrokken partijen de bestaande en gewenste kwaliteiten van een gebied in kaart. Bij ‘Overeenkomen’ brengen de partijen mogelijkheden met elkaar in verband en stellen zij een gezamenlijke visie op voor de gebiedsontwikkeling.

Ontwikkelen

Ten slotte worden bij het onderdeel ‘Ontwikkelen’ plannen gemaakt voor uitvoering en financiering. Hierbij worden de rendementen van het natuurlijk kapitaal voor alle betrokkenen benoemd, zodat duurzaamheidsinitiatieven van de grond komen. Een voorbeeld  is dat de kwaliteit van het grondwater  door maatregelen die boeren nemen zo goed is, dat er geen extra kosten gemaakt hoeven worden voor zuivering   bij drinkwaterproductie.