Zorgmedewerkster krijgt boostervaccinatie

In de ziekenhuizen wordt al volop het eigen zorgpersoneel gevaccineerd. Vanaf 3 december worden huisartsen (incl. huisartspraktijk personeel en HAP huisartsenpost (huisartsenpost)/HA triagisten) en ambulance-medewerkers uitgenodigd voor de boostervaccinatie. Zij ontvangen de uitnodiging van hun werkgever en worden geprikt in de ziekenhuizen. Overig zorgpersoneel ontvangt medio december een uitnodiging via hun werkgever. Zij kunnen voor hun vaccinatie naar de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). In sommige instellingen met een eigen medische dienst worden zorgmedewerkers gelijk met de bewoners geprikt.

Het RIVM benadert zoveel mogelijk relevante brancheverenigingen, zodat zij hun leden en aangesloten zorgorganisaties kunnen informeren over hoe zij hun zorgmedewerkers kunnen uitnodigen. Voor werkgevers die niet bij een branchevereniging zijn aangesloten verschijnt op de website van het RIVM binnenkort meer informatie. ZZP Zelfstandige zonder personeel (Zelfstandige zonder personeel)'ers in de zorg kunnen worden uitgenodigd door de werkgever waar ze op dat moment werkzaam zijn. Voor meer informatie kunnen ze terecht bij SoloPartners.