De e-learning 'Neonatale Hielprikscreening' voor screeners heeft een update gekregen.

De aanpassing was nodig vanwege:

  1. een wijziging in het beleid voor afname van de hielprik na een bloed(wissel)transfusie per 1 januari 2014;
  2. het beëindigen van de zondagavondlichting en de bezorging van post op maandag door PostNL per 1 januari 2014.

In de nieuwe versie is ook een verzoek van al geslaagde cursisten doorgevoerd. Zij gaven aan het op prijs te stellen om een overzicht te krijgen van de foutief beantwoorde toetsvragen. Cursisten die nu de e-learning volgen, krijgen feedback op de foute antwoorden. Een extra leermoment dus.

De e-learning staat online sinds 15 oktober 2013. Inmiddels hebben zo'n 300 cursisten een certificaat gehaald. Zij beoordeelden de e-learning gemiddeld met een 8!
De e-learning is bestemd voor screeners die de hielprik thuis uitvoeren en zorgprofessionals die de hielprik in het ziekenhuis uitvoeren, zoals verpleegkundigen en laboranten. De beroepsverenigingen van verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland)) en verloskundigen (KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen)) accrediteerden de e-learning met één punt. U vindt de cursus via www.rivm.nl/pns/bijscholing.