GGD vaccinatie locatie

Het RIVM publiceert sinds 19 januari 2021 wekelijks landelijke en regionale COVID-19 vaccinatiecijfers. Vanaf 24 mei 2022 is de methode om de vaccinatiecijfers te monitoren geoptimaliseerd en de bevolkingsgegevens zijn geactualiseerd. Hierdoor geven de cijfers een actueler en beter beeld van de vaccinatiegraad in de Nederlandse bevolking. Door de optimalisatieslag wordt de vaccinatiegraad bijgesteld.

Bevolkingsgegevens

Het RIVM gebruikt vanaf vandaag de bevolkingscijfers van april 2022. Tot nu toe werd gerekend met de bevolkingscijfers van 1 januari 2020. Hiermee was het RIVM consistent met ECDC, die ook de gegevens van die datum gebruikt. Vanaf vandaag worden mensen die wel gevaccineerd waren, maar die zijn overleden of geëmigreerd niet meer meegeteld. Dit geeft een actueler beeld van de vaccinatiegraad in de huidige Nederlandse bevolking. De bevolkingscijfers worden regelmatig geactualiseerd.

Geregistreerde en geschatte prikken

De vaccinatiecijfers werden gebaseerd op het aantal geregistreerde prikken door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Dat aantal werd aangevuld met een geschat aantal prikken door andere uitvoerders dan de GGD (huisartsen, ziekenhuizen en instellingen). De schatting was gebaseerd op uitgeleverde vaccins. Dat was nodig omdat de registraties bij andere uitvoerders dan de GGD bij de start van de campagne nog niet volledig waren. 

COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringssysteem (CIMS) als bron

We gebruiken CIMS met de geregistreerde gegevens als basis voor de vaccinatiecijfers. Met het gebruik van CIMS is het mogelijk om mensen die zijn geëmigreerd of overleden niet meer mee te tellen. We maken geen gebruik meer van schattingen op basis van uitgereden vaccins. De brongegevens vullen we aan met vaccinatiegegevens van de GGD, die niet in CIMS staan. Voor andere uitvoerders wordt dit aantal berekend, met aannames op basis van de GGD gegevens. Daarbij houden we nu ook rekening mee dat één prik na een coronabesmetting ook geldt als een afgeronde basisserie. 

Vaccinatiegraad bijgesteld

Door het gebruik van actuele bevolkingsgegevens en de geoptimaliseerde methode komen de vaccinatiegraden over de totalen op andere percentages uit. De opkomst voor de eerste prik van de basisserie vanaf 12 jaar wordt bijgesteld van 87,8% naar 82,8%. De vaccinatiegraad van de basisserie (vanaf 12 jaar) wordt bijgesteld van 84,9% naar 82,0%. De boostervaccinatiegraad wordt bijgesteld van 59,6% naar 59,2%. De vaccinatiegraad voor de herhaalprik wordt van 41,0% naar 41,1% bijgesteld. 

In de toekomst volgen mogelijk nog meer aanpassingen, omdat de bevolkingsgegevens worden geactualiseerd en de brondata en de verwerking ervan continu verbeteren.