Het aantal jonge vrouwen dat zich laat vaccineren tegen HPV is toegenomen met 10%

Opnieuw is het aandeel kinderen toegenomen, dat de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)) krijgt. Daarnaast valt vooral de stijging op bij de HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-vaccinatie met 10 procent naar 63 procent. Deze vaccinatiegraad was niet eerder zo hoog. Daarnaast heeft naar schatting 70% van de zwangeren de 22 wekenprik gehaald om hun baby te beschermen tegen kinkhoest. Dat staat in het rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2020.

Landelijke vaccinatiegraad

De vaccinatiegraad is voor de meeste vaccinaties uit het RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma) licht toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Van de kinderen die geboren zijn in 2018 kreeg 91,3 procent alle vaccinaties van het RVP voordat zij 2 jaar oud zijn. Dit is 0,5 procent meer dan vorig jaar.

Vaccinatiegraad HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) met 10 procent gestegen

De landelijke vaccinatiegraad voor HPV voor meisjes geboren in 2006 is met 10 procent flink toegenomen tot 63 procent. Dat cijfer ligt nog hoger (68 procent) wanneer we ook de vaccinaties meenemen die na de 14e verjaardag zijn gegeven. Deze vaccinatie beschermt tegen verschillende HPV-gerelateerde kankersoorten, waaronder baarmoederhalskanker.

22 wekenprik zwangere vrouwen

Ongeveer 70 procent van alle zwangere vrouwen die in de periode april tot en met december 2020 een kind kreeg, haalde de 22 wekenprik. Deze vaccinatie is eind 2019 toegevoegd aan het RVP en beschermt baby’s vanaf de geboorte tegen kinkhoest. 

Analyse vier grote steden

Er zijn verschillen in de deelname aan het RVP onder kinderen met en zonder een migratieachtergrond. Dat bleek al uit een analyse van de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De verschillen zijn het grootst bij de HPV-vaccinatie en de MenACWY-vaccinatie voor jongeren. Onder jongeren met een Turkse en Marokkaanse achtergrond is de vaccinatiegraad het laagst. De vier grote steden willen samen met het RIVM, het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en vertegenwoordigers van verschillende bevolkingsgroepen verder onderzoeken hoe dat komt. Het is belangrijk deze ontwikkelingen nauw te volgen en een hogere vaccinatiegraad te bereiken bij deze groepen. Een hogere vaccinatiegraad verkleint namelijk de kans dat ziekten zoals mazelen kunnen uitbreken. 

Uitbraak coronavirus 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)) heeft vorig jaar enorm veel gedaan om het RVP zoveel mogelijk door te laten gaan, ondanks alle beperkingen door de coronamaatregelen. Deze maatregelen lijken daardoor nauwelijks invloed te hebben gehad op het aantal kinderen dat is gevaccineerd. Dat blijkt uit de voorlopige vaccinatiecijfers van het RVP over kinderen die tijdens de uitbraak van het coronavirus voor vaccinatie werden uitgenodigd. Dit is te danken aan de grote inzet van alle medewerkers binnen de JGZ. De precieze vaccinatiegraad voor deze kinderen kan pas volgend jaar worden berekend, als de definitieve cijfers bekend zijn.

Infograhic vaccinatiegraaf rijksvaccinatieprogramma 2020