Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten om het vaccineren met het coronavaccin van AstraZeneca op korte termijn te hervatten. Dit is besloten op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanuit het Europees Medicijnagentschap (EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency)) en de Nederlandse Medicijnautoriteit CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen). Hiermee komt in de loop van volgende week een einde aan de pauze, waartoe begin deze week uit voorzorg werd besloten.

Samen met de vaccinerende partijen (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, huisartsen en ggz geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg)-instellingen) treft het RIVM de komende dagen de voorbereidingen om de campagne zo snel mogelijk voort te zetten. Dat betekent dat eerder afgezegde afspraken opnieuw worden ingepland en dat het RIVM weer AstraZeneca-vaccins gaat leveren aan GGD-priklocaties, huisartsen en ggz-instellingen. De GGD’en en een deel van de huisartsen verwachten in de loop van volgende week weer te starten met vaccineren. Enkele huisartsen in Gelderland hebben nog Astra-Zeneca vaccins op voorraad en kunnen mogelijk eerder starten met vaccineren als daar ruimte voor is. 

Veilig en effectief

EMA heeft vandaag bevestigd dat het vaccin van AstraZeneca veilig en effectief is, en dat de voordelen in de vorm van bescherming tegen het coronavirus vele malen groter zijn dan de risico’s. EMA stelt dat er ten aanzien van meldingen uit andere Europese landen over ernstige, zeer zeldzame verschijnselen van stolselvorming in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes, een mogelijke link is met het vaccin. De kans daarop is echter ‘extreem klein’, aldus EMA. Naar aanleiding van de bevindingen van EMA wordt de bijsluiter van het AstraZeneca-vaccin aangepast. Ook wordt nader onderzocht of sprake is van een oorzakelijk verband. In heel Europa zijn inmiddels zo’n 20 miljoen AstraZeneca-prikken gezet. Ruim 300.000 daarvan in Nederland. 

Inzet AstraZeneca in Nederland

 In Nederland ontvangen mensen van 60 tot en met 64 jaar, mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas, patiënten en medewekers in de ggz gezondheidszorginstellingen en medewerkers in de langdurige zorg het vaccin van AstraZeneca. Huisartsen, instellingsartsen en GGD’en dienen de vaccinaties toe. De vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca is op 12 februari gestart. Het interval tussen de eerste en de tweede prik is 12 weken.