Vijf groepen patiënten met een medisch risico krijgen deze of volgende week een uitnodiging voor een coronavaccinatie. Het gaat om vier groepen patiënten van wie het afweersysteem niet goed werkt. Ook mensen met een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is aangetast krijgen een uitnodiging. Zij hebben een extra groot risico om ernstig ziek te worden of te overlijden door COVID-19. De patiënten ontvangen de uitnodiging via het ziekenhuis waar zij onder behandeling staan. Het gaat om ongeveer honderdduizend mensen. Zij worden gevaccineerd met het vaccin van Moderna.

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om mensen van wie het afweersysteem niet goed werkt voorrang te geven bij vaccinatie. Het gaat hierbij om:

  • Patiënten met een hematologische maligniteit (bepaalde bloedkankers);
  • Patiënten met ernstig nierfalen;
  • Patiënten na orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie;
  • Patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis.

Alle patiënten die vallen onder bovenstaande categorieën en die de afgelopen 18 maanden een poliklinisch consult bij hun medisch specialist hebben gehad, worden uitgenodigd voor een vaccinatie. Zij krijgen de uitnodiging via het ziekenhuis. De medisch specialist maakt de selectie op basis van de opgestelde criteria. Mensen die in meerdere ziekenhuizen onder behandeling zijn kunnen een dubbele uitnodiging ontvangen. Zij kunnen dan op een van de uitnodigingen ingaan en zich afmelden bij het andere ziekenhuis.

Moderna-vaccin

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om alle patiënten in deze groep te vaccineren met een mRNA-vaccin, ongeacht hun leeftijd. Zij krijgen daarom het vaccin van Moderna. De vaccins worden door tien ziekenhuisapotheken omgepakt en verspreid onder de ziekenhuizen. Dat gebeurt in twee etappes, omdat er niet voldoende vaccins beschikbaar zijn voor één levering. De ziekenhuizen ontvangen ruim de eerste helft van de vaccins op 23 maart. De resterende vaccins volgen twee weken later, als de volgende levering Moderna-vaccins in Nederland is gearriveerd en verwerkt.

Mensen met een neurologische aandoening

Ook mensen met een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is gecompromitteerd, worden via het ziekenhuis uitgenodigd. Een deel van de mensen met een neurologische aandoening is niet mobiel genoeg om naar het ziekenhuis te komen voor een vaccinatie. Hen wordt in de uitnodiging gevraagd zich te melden bij een centraal meldpunt. Zij worden dan meegenomen in de groep niet-mobiele thuiswonende ouderen, die vanaf eind maart aan huis gevaccineerd zullen gaan worden.