Scholen hebben veel belangstelling voor de stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! van het programma Jong Leren Eten. In 3 jaar tijd vroegen 2.273 scholen de bijdrage aan. Het beschikbare geld is verdeeld over 1.177 schoollocaties. Deze locaties ontvingen de bijdrage van maximaal 2.000 euro. Volgens scholen helpt de bijdrage om leerlingen en studenten in de praktijk ervaringen over gezonde en duurzame voeding op te laten doen. Denk hierbij aan activiteiten als moestuinieren, koken of een bezoek aan een boerderij. Dit blijkt uit een evaluatie van het RIVM in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)).

De meeste scholen die meewerkten aan de evaluatie willen door hun ervaring met de stimuleringsbijdrage aandacht blijven besteden aan gezonde en duurzame voeding. Dat kan met het programma Gezonde School. Hiermee werken scholen structureel aan gezondheidsthema’s, zoals Voeding en Milieu en natuur.

Doel van Lekker naar buiten!

Het doel van Lekker naar buiten! is kinderen en jongeren via het onderwijs in aanraking brengen met gezond en duurzaam voedsel. Zo ervaren ze hoe hun voedsel groeit en smaakt. Niet iedereen krijgt dit vanuit huis mee.

Sinds 2018 kunnen scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) de bijdrage aanvragen bij Gezonde School. In het voorjaar van 2024 kunnen scholen dat opnieuw doen. Scholen die interesse hebben om volgend jaar mee te doen, kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Gezonde School of kijken op de websites Jonglereneten.nl en Gezondeschool.nl.

Over het programma Jong Leren Eten

De programma’s Jong Leren Eten en Gezonde School werken veel met elkaar samen. Beide programma’s willen leerlingen en studenten op een praktische manier leren om gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken. Het programma Gezonde School is een samenwerking van de PO-Raad, VO-raad, MBO middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) Raad, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en het RIVM. Jong Leren Eten valt onder het ministerie van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).