Flesjes vaccinatie in koelkast

Het RIVM laat een onafhankelijke verkenning uitvoeren door ABDTOPconsult naar het structureel organiseren en onderbrengen van het huidige RIVM Programma COVID19-vaccinatie. 

Deze verkenning wordt gedaan door het bestuderen van documentatie en het voeren van gesprekken. Daarbij worden zowel interne als externe partners benaderd voor een gesprek en voor informatie. Het gaat hierbij om externe organisaties zoals de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV landelijke huisartsenvereniging (landelijke huisartsenvereniging)), Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (Nederlandse vereniging van ziekenhuizen)), Gezondheidsraad, Verweij Jonker Instituut en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving.

Conclusies en aanbevelingen

ABDTOPConsult brengt op basis van de documentatie en gesprekken in kaart:

  • of het RIVM Programma COVID19-vaccinatie in de lijn moet worden ondergebracht;
  • hoe en onder welke voorwaarden dat moet gebeuren;
  • en wanneer en/of met welke fasering dat kan.

Op basis van een analyse van alle informatie formuleert ABDTOPConsult vervolgens in oktober de conclusies en aanbevelingen in een advies aan het RIVM als opdrachtgever van deze verkenning. Op basis van dit advies volgt vervolgens een besluit.