Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu informeert artsen over het toedienen van vaccins. We zorgen voor opslag, vervoer en distributie van de vaccins en we werken aan een landelijk registratiesysteem. 

Ga voor algemene informatie over de coronavaccinatie naar coronavaccinatie.nl

Wie wordt als eerste gevaccineerd?

De Gezondheidsraad (GRgroepsrisico) geeft advies over welke mensen als eerste gevaccineerd worden. 
Op 6 januari is begonnen met het vaccineren van mensen die werken in de zorg, volgens de vaccinatiestrategie die Rijksoverheid heeft opgesteld. 

Bekijk de vaccinatiestrategie van Rijksoverheid

Beoordeling en ontwikkeling van vaccins

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt de werkzaamheid van het vaccin: is het vaccin van goede kwaliteit en veilig? Op de website van het CGB staat ook meer over de ontwikkeling en soorten vaccins.