Het RIVM  informeert artsen en andere zorgverleners over het uitvoeren van de vaccinatie. We zorgen voor opslag, vervoer en distributie van de vaccins en we registreren de gegevens  over COVID-19-vaccinatie. Ook geven wij algemene medische informatie over de vaccinatie.

Overzicht aantal coronaprikken

Kijk op Coronaprikwijzer | Publicatie | Rijksoverheid.nl voor een volledig overzicht van welke en hoeveel coronaprikken je krijgt.

Vragen en achtergronden COVID-19-vaccinatie

Op Vragen en achtergronden COVID-19-vaccinatie vindt u informatie over de vaccins, de  boostervaccinatie, vaccinatie van kinderen, zwangerschap en vaccinatie, bijwerkingen en ziekten en medicijngebruik.

Hoeveel mensen zijn gevaccineerd?

Uw vaccinatieoverzicht op MijnRIVM.nl

Als u een coronavaccinatie heeft gekregen kunt u op  Mijn.rivm.nl/vaccinaties zien welk coronavaccin u heeft gekregen en wanneer. Dit overzicht is geen vaccinatiebewijs.

Hoe krijg ik een officieel coronabewijs?

Met uw vaccinatiegegevens kunt u zelf een coronabewijs of een Europees Digitaal Corona Certificaat aanvragen via de CoronaCheck-app

Hoe maak ik een afspraak voor vaccinatie tegen corona?

Wilt u weten hoe een afspraak voor vaccinatie tegen corona maakt, kijk dan op: Hoe maak ik een afspraak voor vaccinatie tegen corona?

Jongeren van 12 t/m 17 jaar

Een boostervaccinatie is mogelijk voor jongeren van 12 t/m 17 jaar.  Lees meer over: