Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu informeert artsen en andere zorgverleners over het uitvoeren van de vaccinatie. We zorgen voor opslag, vervoer en distributie van de vaccins en we werken aan een landelijk registratiesysteem. 

Ga voor algemene informatie over de coronavaccinatie naar coronavaccinatie.nl

Wanneer word je gevaccineerd

Sinds januari hebben de eerste mensen in Nederland een vaccin tegen COVID-19 ontvangen. Wanneer je precies aan de beurt bent voor een prik is voor de meeste mensen niet precies te zeggen. De planning kan nog veranderen. Bijvoorbeeld als een vaccin niet op tijd geleverd wordt. In het schema Vaccinatiestrategie staat in grote lijnen wanneer, door wie en met welk vaccin de eerste mensen in Nederland gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Dit schema kan nog wijzigen. 

 

De rol van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bij coronavaccinaties

Het RIVM is verantwoordelijk voor de coördinatie van de opslag en de distributie van de COVID-19 vaccins in Nederland (inclusief de eilanden Aruba, Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao en Sint Maarten).  Het RIVM heeft jarenlange ervaring met vaccinaties door het Rijksvaccinatieprogramma en de griepprik. Vanuit die kennis en ervaring is het RIVM aangewezen om de uitvoering van de COVID-19 vaccinatie coördineren.

Het RIVM is ook verantwoordelijk voor de communicatie over de vaccins naar de professionals in de zorg die de vaccinatie uitvoeren. Dat zijn de artsen en verpleegkundigen bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en, de arbodiensten, huisartspraktijken en zorgverleners in de instellingen voor gehandicaptenzorg en de verpleeghuizen. 

Dat betekent dat het RIVM concreet het volgende doet:

 • Artsen, verpleegkundigen en andere professionals informeren en faciliteren met informatie over en voor vaccinatie. Daarvoor heeft het RIVM een richtlijn en een e-learning ontwikkeld. Ook zorgen we voor andere (communicatie)middelen  die helpen bij het uitvoeren van de vaccinaties. Bijvoorbeeld informatie over de vaccins (op de website, via webinars en nieuwsbrief), documenten zoals toestemmingsverklaringen, factsheets, werkinstructies en uitnodigingen voor de te vaccineren doelgroepen. 
 • Het RIVM zorgt voor veilige opslaglocaties, het vervoer en de verdeling van de vaccins.
 • Het RIVM organiseert een landelijk registratiesysteem. Daarmee kunnen belangrijke gegevens over de COVID-19-vaccinatie worden bijgehouden die van belang zijn om de epidemie te bestrijden:
  • De vaccinatiegraad: het aantal mensen dat is gevaccineerd en hoeveel % dat bedraagt van de bevolking in Nederland.
  • Bijhouden van de veiligheid en bijwerkingen van de vaccins.
  • Calamiteiten, in het geval er iets aan de hand blijkt te zijn moet een arts  kunnen nagaan wie met welk vaccin is gevaccineerd.
  • De effectiviteit van de vaccinaties.
  • Ook werkt het RIVM aan de mogelijkheid dat mensen die vaccinaties hebben gekregen via DigiDDigitale Identiteit hun eigen vaccinatiegegevens uit het register kunnen inzien. Alleen de minimaal benodigde oproep- en vaccinatiegegevens zoals wie, wanneer, welk vaccin heeft gekregen worden bijgehouden. Bij bezwaren kan de gevaccineerde zijn/haar gegevens bij het RIVM laten verwijderen.

Het RIVM werkt voor haar opdracht samen met organisaties en vervoerders uit de gezondheidszorg. De uitvoering hangt samen met de levering van de vaccins. 
Vaccinatie gebeurt in fases, omdat de vaccins in de loop van 2021 geleverd worden.

Er zijn meer organisaties betrokken bij de COVID-19-vaccinaties. Het ministerie van VWS neemt de besluiten over de centrale inkoop van de vaccins en ook over wie wanneer welk vaccin krijgt. Daar geeft de Gezondheidsraad adviezen voor. Het CBG beoordeelt de vaccins. Het Lareb houdt de bijwerkingen bij. De GGD en de huisartsen hebben een grote rol bij het vaccineren.