Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  informeert artsen en andere zorgverleners over het uitvoeren van de vaccinatie. We zorgen voor opslag, vervoer en distributie van de vaccins en we registreren de gegevens  over COVID-19-vaccinatie. Ook geven wij algemene medische informatie over de vaccinatie.

Vragen en achtergronden COVID-19-vaccinatie

Bij Vragen en achtergronden COVID-19-vaccinatie staat informatie over de werking, effectiviteit en bijwerkingen van de vaccins. Ook staan er vragen en antwoorden over COVID-19-vaccinatie en zwangerschap, medicijngebruik of ziekten.

Hoeveel mensen zijn gevaccineerd?

  • Hoeveel mensen zijn gevaccineerd is te zien op het Coronadashboard 
  • Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu publiceert elke dinsdag de Vaccinatiecijfers van de afgelopen week

Uw vaccinatieoverzicht op MijnRIVM.nl

Als u een coronavaccinatie heeft gekregen kunt u op  Mijn.rivm.nl/vaccinaties zien welk coronavaccin u heeft gekregen en wanneer. Dit overzicht is geen vaccinatiebewijs.

Hoe krijg ik een officieel coronabewijs?

Met uw vaccinatiegegevens kunt u zelf een coronabewijs of een Europees Digitaal Corona Certificaat aanvragen via de CoronaCheck-app

Wanneer krijg ik een vaccinatie?

Wilt u weten wanneer u aan de beurt bent, kijk dan op Wanneer krijg ik een vaccinatie tegen het coronavirus? 

Jongeren van 12 t/m 17 jaar

Vanaf begin juli kunnen jongeren van 12 tot en met 17 jaar zich laten vaccineren. Lees meer over: