Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu informeert artsen en andere zorgverleners over het uitvoeren van de vaccinatie. We zorgen voor opslag, vervoer en distributie van de vaccins en we houden bij wie welk vaccin heeft gekregen in een persoonlijk vaccinatieoverzicht

Ga voor algemene informatie over de coronavaccinatie naar coronavaccinatie.nl

Wanneer word je gevaccineerd

In het schema Vaccinatiestrategie staat in grote lijnen wanneer, door wie en met welk vaccin in Nederland gevaccineerd wordt tegen het coronavirus. Dit schema kan nog wijzigen. 

Wat is de rol van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bij coronavaccinaties?

Het RIVM coördineert de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie.

 • Opslag en distributie
  Het RIVM is verantwoordelijk voor de coördinatie van de opslag en de distributie van de COVID-19 vaccins in Nederland (inclusief de eilanden Aruba, Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao en Sint Maarten). 
 • Communicatie naar professionals
  Het RIVM is verantwoordelijk voor de communicatie over de vaccins naar de professionals in de zorg die de vaccinatie uitvoeren
 • Vaccinatieregistratie en privacy
  Het RIVM heeft een landelijk registratiesysteem het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS). Hiermee  worden belangrijke gegevens over de COVID-19-vaccinatie bijgehouden die van belang zijn om de epidemie te bestrijden.
  Vanaf 8 april kan iedereen hier via DigiDDigitale Identiteit de eigen vaccinatiegegevens uit het register inzien, als hiervoor hiervoor toestemming is gegeven. 
  Lees meer over vaccinatieregistratie en privacy.

Video

Still video rol coronavaccinaties

Bekijk de video over de Rol van het RIVM bij coronavaccinaties

Andere organisaties

Er zijn meer organisaties betrokken bij de COVID-19-vaccinaties. Het ministerie van VWS neemt de besluiten over de centrale inkoop van de vaccins en ook over wie wanneer welk vaccin krijgt. Daar geeft de Gezondheidsraad adviezen voor. Het CBG beoordeelt de vaccins. Het Lareb houdt de bijwerkingen bij. De GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst en de huisartsen hebben een grote rol bij het vaccineren.