Om meer inzicht te krijgen in het gebruik én de bekendheid, begrijpelijkheid en aansprekendheid van het voorlichtingsmateriaal prenatale screening is een onderzoek uitgevoerd onder zwangeren, recent bevallen vrouwen en hun partners.

Hieruit blijkt dat de verloskundige de belangrijkste en hoogst gewaardeerde informatiebron voor de zwangere is. De folders en de website http://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl staan op respectievelijk plaats 2 en 3. De folders en de website worden als informatief, neutraal, duidelijk en compleet beoordeeld. Uit het onderzoek blijkt ook dat de website nog niet zo bekend is. Aan de hand van de resultaten zal het informatiemateriaal aanpast worden. Meer informatie over het onderzoek is beschikbaar op de website van het RIVM.