Op 20 juni werd bekend dat het voornemen is dat het consortium StruktonHurks het nieuwe gebouw van het RIVM gaat bouwen en exploiteren.

De definitieve gunning is gepland op 14 juli 2014, mits de andere partij geen bezwaar heeft gemaakt.