De website www.sportenbewegenincijfers.nl is uitgebreid met extra nationale, regionale en lokale cijfers over sport en bewegen in Nederland. Dit gebeurt om de voortgang van het Nationaal Sportakkoord te volgen. Met de extra informatie ondersteunt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ook gemeenten in Nederland bij de totstandkoming van lokale sportakkoorden.

De nieuwe pagina’s geven relevante informatie over de verschillende thema’s uit het Nationaal Sportakkoord, inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale aanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en topsport die inspireert.

Sterke data-infrastructuur sport

Het uiteindelijke doel van de feiten en cijfers op deze RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-website is het versterken van de data-infrastructuur sport, zowel nationaal als regionaal/lokaal. Op de site, die in opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is ontwikkeld, zijn dé cijfers te vinden over sport en bewegen in Nederland die worden gebruikt ter onderbouwing van het sport- en beweegbeleid.