Eind mei 2016 hebben de ouder(s) en/of verzorger(s) van ruim 1900 kinderen die geboren zijn in 2012 een uitnodiging van het RIVM ontvangen om mee te doen aan een onderzoek naar het verschil in vaccinatiegraad tussen de vaccinaties DKTP difterie kinkhoest tetanus polio (difterie kinkhoest tetanus polio), hepatitis B (hep B) en pneumokokkenziekte (Pneu).