Door het uitzonderlijk warme weer werd er in 2014 minder aardgas gebruikt voor ruimteverwarming. Dit droeg bij aan de dalingen in de uitstoot van CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) en stikstofoxiden. De groei van de melkveestapel zorgde voor een toename in de uitstoot van ammoniak. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van Emissieregistratie over 2014.