Iedere keer als beleidsmakers voorstellen om een behandeling uit de basiszorgverzekering te halen, ontstaat er veel commotie in de samenleving. Beleidsmakers vinden het daarom lastig om de vergoeding van behandelingen stop te zetten, zelfs als duidelijk is dat behandelingen weinig gezondheidswinst opleveren. Dit complexe probleem is het onderwerp van het proefschrift van RIVM-promovendus Adriënne Rotteveel. Zij promoveert op 8 juli op dit onderwerp aan de Universiteit van Utrecht.  

Steun vanuit samenleving belangrijk

Adriënne Rotteveel heeft onderzoek gedaan naar beslissingen rondom het stopzetten van de vergoeding van zorg en welke criteria Nederlanders belangrijk vinden bij deze beslissingen. Haar onderzoek laat zien dat steun onder zorgverleners, patiënten en burgers belangrijk is bij het stopzetten van vergoeding. Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlanders het belangrijk vinden om bij beslissingen over het stopzetten van vergoeding vooral te letten op de gezondheidswinst en de medische noodzakelijkheid van behandelingen. Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat mensen uit Nederland het belangrijk vinden dat heldere criteria elke keer op dezelfde manier gebruikt worden bij het maken van beslissingen over het stopzetten van vergoeding. Het gebruiken van heldere criteria draagt eraan bij dat deze beslissingen op een eerlijke en vergelijkbare manier genomen worden en beter uit te leggen zijn aan burgers. Dit leidt tot meer steun voor deze lastige beslissingen. 

Zorg wordt steeds duurder

De zorgkosten in Nederland stijgen. Zo is de verwachting dat het gemiddelde bedrag dat Nederlanders per jaar uitgeven aan zorg de komende tien jaar stijgt van zo’n 5500 naar 7500 Euro per jaar. Dit bedrag bestaat uit de zorgverzekeringspremie, belastingen en - voor een klein deel - uit eigen betalingen voor zorg. Een deel van de behandelingen die op dit moment vergoed worden uit de basiszorgverzekering, heeft weinig effect op de gezondheid of kost veel in verhouding tot wat deze zorg oplevert. Daarom is het belangrijk om soms ook behandelingen uit de basiszorgverzekering te halen, zeker als deze behandelingen weinig gezondheid opleveren.

Het proefschrift is in verband met wetenschappelijke toetsing vanaf 08-01-2022 te lezen via RIVM.nl.