Campers op camperplaats aan een rivier

Nu de besmettingen de afgelopen tijd afnemen en diverse maatregelen zijn opgeheven zet de stijging in welbevinden door, met name bij jongeren en jongvolwassenen. Ook is er sprake van toename van vertrouwen in de corona-aanpak van de overheid. Naleving van een deel van de resterende maatregelen neemt echter af. Dit blijkt uit vragenlijstonderzoek van het RIVM en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en.

De versoepelingen leiden tot meer sociale contacten en meer drukte. Daarbij wordt minder vaak aan de nog geldende maatregen van 1,5 meter afstand gehouden dan voorheen (bij horecabezoek bijvoorbeeld van 71% naar 52%). Ook laten mensen zich minder vaak testen als zij klachten hebben die op een besmetting met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 kunnen duiden (van 66% naar 52%). Het blijft echter belangrijk je te laten testen en thuis te blijven bij klachten want lang nog niet iedereen die dat wil, is (volledig) gevaccineerd. Daarnaast rukt de besmettelijkere deltavariant op. 

Veilig op vakantie

Van de ondervraagden zegt een derde naar het buitenland op vakantie te gaan. Testen (22%) en quarantaine (24%) na buitenlandbezoek aan landen met een verhoogd risico gebeurt tot nu toe maar op beperkte schaal. Mensen willen een ontspannen vakantie zonder allerlei regels, maar tegelijkertijd niet in quarantaine belanden in het buitenland of een variant terugbrengen naar Nederland. Dit risico is te beperken door een goede voorbereiding, afspraken te maken met reisgenoten, en te laten testen bij (milde) klachten of na vakantie in een land met een verhoogd risico.

Vaccinatiebereidheid jongeren

De vaccinatiebereidheid onder alle leeftijdsgroepen neemt nog steeds toe. Uit aanvullend RIVM-onderzoek blijkt dat ook de meerderheid van de jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar, gevaccineerd wil worden (72%). De redenen daarvoor zijn vergelijkbaar met die bij volwassenen: de eigen gezondheid willen beschermen, anderen willen beschermen en om van de maatregelen af te zijn. Bij de jongeren die twijfelen, spelen ook dezelfde zorgen over bijwerkingen en mogelijke onbekende langetermijneffecten. Van de deelnemende ouders met kinderen in die leeftijd zegt 69% (waarschijnlijk) voor vaccinatie van hun kind te zijn.

De onderliggende cijfers over deze en andere onderwerpen zijn te vinden op de uitgebreide onderzoekspagina.

Over het onderzoek

Om beter te begrijpen hoe mensen denken over de coronamaatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hieraan te houden en wat de impact op mensen is, voeren het RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en de regionale GGD’en sinds voorjaar 2020 samen een groot onderzoek uit. Dit richt zich op het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het met hen gaat. Bovenstaande resultaten zijn afkomstig uit de dertiende meting onder bijna 50.000 mensen in de periode van 16 t/m 20 juni 2021, en vergeleken met resultaten uit de eerdere metingen. Deze inzichten helpen de overheid om burgers beter te ondersteunen en informeren, onder andere via steunpuntcoronazorgen.nl.