Nederland is al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus. Om beter te begrijpen hoe mensen denken over de afgekondigde maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hier aan te houden en wat de impact op mensen is, houden het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (samen met de regionale GGD’en) een groot onderzoek. Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in dit coronatijdperk.

Resultaten 3e ronde

Grote bereidheid tot thuis-isolatie bij positieve COVID-19 test  /  Welbevinden neemt toe

Het gevoel van dreiging van het nieuwe coronavirus neemt af. Mensen ervaren minder angst en somberheid dan in de beginfase van de corona-pandemie. Het naleven van hygiënemaatregelen, zoals vaak handen wassen en niezen in de elleboog, blijft stabiel. De 1,5 meter afstand houden wordt steeds lastiger, ook bij bezoek thuis. Veel mensen met verkoudheidsklachten geven aan dat ze niet binnen blijven of van plan zijn om zich te laten testen. Echter, als mensen of huisgenoten positief getest zijn, is er grote bereidheid om twee weken in thuisisolatie te gaan.

Dat blijkt uit de gegevens van de derde ronde van het vragenlijstonderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland en de regionale GGD’en.  Deze inzichten helpen de overheid om burgers beter te kunnen ondersteunen en informeren. Er worden resultaten getoond op basis van alle deelnemers van de derde ronde van 27 mei tot en met 1 juni. Daarnaast worden vergelijkingen op basis van de deelnemers die aan alle drie rondes hebben meegedaan getoond. 

Naleven gedragsregels

Sinds half maart gelden in ons land diverse gedragsregels die moeten helpen om het aantal ziektegevallen te beperken.

 • Lukt het om aan de gedragsregels zoals afstand houden, de hygiëne maatregelen op te volgen? 
 • En is dit veranderd in de afgelopen  weken?
 • En hoe staan mensen tegenover thuis-isolatie, of testen als ze klachten hebben?

Verklaringen gedrag

Er zijn verschillende redenen waarom  regels wel of niet worden opgevolgd, zoals:

 • Inschatting van de kans om besmet te raken of anderen te besmetten
 • Invloed van corona op de emotie
 • Wat doen anderen?
 • Hoe makkelijk worden de maatregelen ervaren?
 • Inschatting of maatregelen  helpen?

En is dit veranderd in de afgelopen weken?

Welbevinden & Leefstijl

De coronacrisis kan ook gevolgen hebben op de mentale, fysieke, en sociale gezondheid.

 • Wat is het effect op het mentale welzijn?
 • Zijn de mensen anders gaan eten en bewegen?
 • Wordt er meer of minder gerookt dan voor de coronacrisis?

En is dit veranderd in de afgelopen weken?

Draagvlak

Aan de deelnemers gevraagd of ze achter de gedragregels staan:

 • Is er draagvlak voor de gedragsregels? 
 • Wat als de maatregelen nog lang gaan duren?
 • En is dit anders dan enkele weken geleden?

Vertrouwen in overheid

De mensen om ons heen kunnen invloed hebben op hoe we tegen maatregelen aankijken

 • Hoe wordt er over de maatregelen gesproken?
 • Is er vertrouwen in de aanpak van de Nederlandse overheid? 
 • Is dit veranderd in de afgelopen weken?

Over dit onderzoek

Het onderzoek wordt samen met het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en 3-wekelijks uitgevoerd

 • Hoe ziet het onderzoek eruit?
 • Wie doen er mee?