Samen met de Universiteit Maastricht in opdracht van het RIVM promoveert Desirée Beaujean op 21 april met haar proefschrift ‘Attention for Lyme prevention – Educational tools to prevent tick bites and Lyme borreliosis’.

Lyme borreliosis is de meest gerapporteerde teekgerelateerde infectieziekte in Europa en Noord-Amerika. Zo lang er geen effectieve maatregelen bestaan om tekenpopulaties in de natuur te beheersen en er geen vaccin beschikbaar is, moeten we vertrouwen op gezondheidsvoorlichting om tekenbeten en de ziekte van Lyme te voorkomen.

Desirée Beaujean deed  onderzoek naar de kennis, de attitude en het gedrag van volwassenen en schoolkinderen ten aanzien van de preventie van tekenbeten en de ziekte van Lyme (Lyme Borreliosis) in Nederland.  Op basis van haar onderzoek komt Beaujean tot de volgende aanbevelingen:

  • Richt de publieksvoorlichting op controle en verwijdering van teken.
    Het blijkt dat men liever controleert  en verwijdert, dan dat men beschermende kleding aantrekt.
  • Richt je voorlichting niet alleen op volwassenen, maar ook op kinderen en herhaal je boodschap voortdurend en via zoveel mogelijk verschillende media.
    Bij geen van de onderzochte media (folder, film, serious game en app voor mobiele telefoon) kon een lange termijneffect vastgesteld worden
  • Gebruik verhalen van patiënten met Lyme. Dat gebeurt nu niet terwijl uit het onderzoek naar voren komt dat men meer bereid is maatregelen te nemen wanneer ze iemand kennen met Lyme.