De WHO World Health Organization (World Health Organization) heeft vandaag fase 6 afgegeven voor de Nieuwe Influenza A (H1N1). Dit betekent dat er officieel wereldwijd sprake is van een grieppandemie, met verspreiding op meerdere continenten. Ook in Nederland zien we een toename van het aantal besmettingen. Op dit moment is bij 35 personen de ziekte vastgesteld waarvan 9 personen het in Nederland hebben opgelopen. Nauwe contacten worden geïnventariseerd en zo nodig behandeld.

Op dit moment hebben de meeste Nederlandse grieppatiënten de infectie in het buitenland opgelopen, maar er is ook sprake van beperkte verspreiding in eigen land. De nadruk ligt nu nog op het indammen van de verspreiding van de ziekte. Waarschijnlijk komt Nederland later in een fase waarin deze aanpak verandert. Dan zal de nadruk vooral liggen op het zo snel mogelijk verstrekken van de juiste medische zorg en minder op de opsporing.

Mensen die terug zijn gekomen uit de VS Verenigde Staten (Verenigde Staten) of Mexico en koorts (38 graden of hoger) en griepklachten hebben of binnen 7 dagen ontwikkelen, moeten contact opnemen met hun huisarts. Mensen die in andere landen zijn geweest waar de nieuwe griep circuleert (overzicht WHO website) en contact hebben gehad met zieke personen, dienen zich ook te melden bij de huisarts als zij deze verschijnselen hebben.

------------------------------------------------

Noot voor de redacties

Voor meer informatie kunnen journalisten contact opnemen met persvoorlichting RIVM, telefoonnummer 030 - 274 40 49 of Saskia Hommes, Persvoorlichter ministerie VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), telefoonnummer 070 - 340 59 61