De World Health Organisation (WHO World Health Organization (World Health Organization)) noemt het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL Centrum Gezond Leven (Centrum Gezond Leven))  een goed voorbeeld van hoe een overheidsorganisatie werkt aan effectieve gezondheidsbevordering.  De WHO plaatste een korte samenvatting van het werk van CGL op de WHO website over Health Systems Response. Sterke punten zijn volgens de WHO de wijze waarop het CGL werkt aan de versterking van de capaciteit van professionals en de samenwerking met partners binnen en buiten de gezondheidszorg.

Gezonde mensen in een gezonde leefomgeving: dat is waar het RIVM Centrum Gezond Leven zich voor inzet. Dit doet het centrum door beleidsmakers en professionals in gezondheidsbevordering te ondersteunen met kennis die werkt en door hen de weg te wijzen in een integrale aanpak van lokaal gezondheidsbeleid.  Op verzoek van de WHO World Health Organization (World Health Organization) heeft het CGL Centrum Gezond Leven (Centrum Gezond Leven) in een zogenaamde policybrief  beschreven op welke manier het (zorg)professionals ondersteunt bij de aanpak in het voorkomen van chronische aandoeningen. Zo hebben andere landen inzicht in de Nederlandse aanpak en de  kennis en ervaring die is opgedaan.

Kennis die wérkt

Samen met lokale en landelijke partners stelt het CGL relevante en toepasbare kennis beschikbaar voor de lokale praktijk. Een belangrijke succesfactor van het CGL is dat het werkt aan de kwaliteitsbeoordeling van interventies. Het CGL werkt daarvoor samen met zes landelijke kennisinstituten waardoor op het brede terrein van preventie tot aan langdurige zorg effectieve interventies beschikbaar zijn. De effectieve leefstijlinterventies presenteert CGL op de website Loketgezondleven.nl. Zo kunnen gemeenten en professionals zien wat werkt en aan de slag met een integrale aanpak in de eigen gemeente of organisatie. Ook kunnen zij op de site terecht voor goede voorbeelden, materialen en instrumenten over bijvoorbeeld betrekken van burgers of een gezonde leefomgeving. Daarnaast organiseert het CGL samen met partners lokale werksessies, workshops en werkbezoeken in samenwerking met regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en of landelijke samenwerkingspartners.

Resultaten

Loketgezondleven.nl trekt maandelijks gemiddeld 14.000 unieke bezoekers. De database waarin ruim 350 erkende interventies zijn opgenomen, wordt maandelijks door gemiddeld 5.000 unieke bezoekers geraadpleegd. In de policybrief deelt het CGL kennis en ervaring voor effectieve landelijke ondersteuning in gezondheidsbevordering. Naast de policybrief heeft de WHO ook een kort verhaal over het CGL op de website gepubliceerd. Op 16 en 17 april krijgt het Nederlandse voorbeeld aandacht tijdens een ‘high level’  conferentie Health Systems Respond  to Non Communicable Diseases (NCD non communicable disease (non communicable disease)’s) van de Europese afdeling van de WHO.