De Programmacommissie Prenatale Screening heeft op 6 december 2018 geadviseerd de periode waarin het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO Structureel Echoscopisch Onderzoek (Structureel Echoscopisch Onderzoek)) wordt uitgevoerd aan te passen. De aanpassing houdt in dat het SEO één week eerder afgerond moet zijn dan voorheen en bij voorkeur vroeger in de zwangerschap plaatsvindt. Deze wijzigingen in de periode zijn belangrijk in verband met eventuele vervolgdiagnostiek en de uitslagtermijn na verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. De nieuwe eis luidt als volgt: “Het SEO kan worden uitgevoerd tussen week 18+0 en week 21+0 van de zwangerschap, en bij voorkeur tussen week 19+0 en 20+0 van de zwangerschap.” Ook bij een incompleet SEO vanwege onvoldoende beeldvorming geldt dat de herhaling van het SEO vóór 21+0 afgerond is.

De nieuwe SEO kwaliteitseis gaat in per 1 januari 2019. Voor alle zwangeren die zich bij een verloskundige melden ná 1 januari 2019 voor een SEO geldt dat zij gezien moeten worden volgens de nieuwe kwaliteitseis.

U vindt hier de geactualiseerde Kwaliteitseisen voor het structureel echoscopisch onderzoek (SEO). Deze veranderingen zullen op korte termijn ook doorgevoerd worden op de websites, in de folder en in de andere materialen.