De Werkgroep Infectie Preventie (WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)) heeft de richtlijn Norovirus voor de verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen gepubliceerd op haar website. Het betreft een nieuwe richtlijn.

De richtlijn is eerder als conceptbijlage van de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijn Norovirus (Calicivirusinfectie) gepubliceerd. Mede naar aanleiding van het landelijk commentaar, en in overleg met de LCI, wordt de richtlijn nu gepubliceerd als zelfstandige WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-richtlijn.  De richtlijn is afgeleid van de LCI-richtlijn, waar de richtlijn afwijkt wordt  dit in de richtlijn verantwoord. De verantwoording van de verwerking van het landelijk commentaar is tevens gepubliceerd op de website. De ontwikkeling van een richtlijn Norovirus voor de ziekenhuizen staat op de rol maar heeft op dit moment geen prioriteit.

De WIP dankt de Expertgroep Verpleeghuizen voor hun medewerking bij de totstandkoming van deze richtlijn alsmede degenen die feedback hebben gegeven tijdens het landelijk commentaar!