Dit is de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-richtlijn Norovirus voor Verpleeghuizen, Wooncentra- en kleinschalig wonen ouderen.

NB: Deze richtlijn geldt niet voor de thuiszorg.